حال ناخوش دریاچه ارومیه - مهرشید نیرو • مجری انواع میکروتوربین

حال ناخوش دریاچه ارومیه

حجم آب دریاچه ارومیه در پایان سال آبی ۰۰ – ۹۹ معادل دو میلیارد و ۷۳۰ میلیون متر مکعب گزارش شده است.

بر اساس آمار دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ایران، در پایان سال آبی ۰۰ – ۹۹ حجم آب موجود در دریاچه ارومیه به دو میلیارد و ۷۳۰ میلیون متر مکعب رسیده که این رقم در مقایسه با پایان سال آبی ۹۹-۹۸، حدود دو میلیارد متر مکعب و نسبت به میانگین بلندمدت ۱۳ میلیارد و ۶۵۹ میلیون متر مکعب کاهش را نشان می‌دهد.

بر این اساس، تراز سطح آب این دریاچه با کاهش ۶۲ صدم متری نسبت به سال آبی گذشته (۹۹-۹۸) به رقم یک‌هزار و ۲۷۰ متر و ۶۵ سانتی‌متر رسیده که این روند کاهشی با آغاز بارش‌های پائیزه و اجرای برنامه‌های هدایت آب، می‌تواند متوقف شود.

بر اساس این آمار، تغییرات تراز سطح آب دریاچه ارومیه در پایان سال آبی ۰۰ – ۹۹ نسبت به میانگین بلندمدت بیانگر کاهش سه هزار و ۶۵ متری است.

بر اساس این گزارش، سال آبی ۰۰ – ۹۹، در حالی به پایان رسید که وسعت دریاچه ارومیه رقم دو هزار و ۲۷ کیلومتر مربع را نشان داده و در مقایسه با سال آبی گذشته یک هزار و ۴۷۲ کیلومتر مربع کاهش دارد.

این گزارش می‌افزاید، سال آبی ۰۰ – ۹۹ تنها با ۱۵۷.۷ میلی‌متر بارش به پایان رسیده که این رقم نسبت به سال آبی ۹۹-۹۸ حدود ۱۶۰ میلی‌متر کاهش داشته و جزو کم‌بارش‌ترین سال‌ها در ۵۰ سال گذشته بوده است.

ایسنا

نوشته‌های مشابه