حاکمیت نفتی آمریکا به پایان می‌رسد

سقوط شدید تعداد چاه‌های نفت فعال آمریکا، افت تولید نفت خام در این کشور و تقاضای ضعیف برای سوخت، عزم آمریکا برای حاکمیت بر انرژی جهان را خرد خواهد کرد.

به نقل از راشاتودی، سقوط شدید تعداد چاه‌های نفت فعال آمریکا، افت تولید نفت خام در این کشور و تقاضای ضعیف برای سوخت، عزم آمریکا برای حاکمیت بر انرژی جهان را خرد خواهد کرد.

حاکمیت انرژی آمریکا به پایان راه خود رسیده است. در طول سال آینده احتمالاً تولید نفت شیل ۵۰ درصد سقوط خواهد کرد و این کشور نمی‌تواند کاری در این زمینه انجام دهد.

این به علت کاهش سودآوری نفت شیل در شرایط کنونی نیست بلکه به علت کاهش تعداد چاه‌های نفت فعال است.

تعداد چاه‌های نفت شیل با ۶۹ درصد سقوط، از ۵۳۹ حلقه در اواسط مارس، در هفته اخیر ۱۶۵ حلقه رسید.

به همین دلیل احتمالاً تا یک سال آینده تولید نفت خام شیل با ۵۰ درصد سقوط روبرو خواهد شد. در نتیجه در نیمه سال ۲۰۲۱ تولید نفت خام آمریکا به کمتر از ۸ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

حتی افزایش تعداد چاه‌های فعال نفت شیل از حالا تا سال آینده تغییری در از دست رفتن موقعیت برتر آمریکا در بازار نفت ایجاد نخواهد کرد چراکه فاصله زمانی زیادی بین انعقاد قرارداد حفاری و آنلاین شدن تولید وجود دارد.

این در حالی است که تولید نفت غیرشیل آمریکا مدت‌ها است که در حال افول است و این شکوفایی تولید نفت شیل بود که باعث شد به رکورد بیش از ۱۲ میلیون بشکه در روز برسد.

خبرگزاری مهر

نوشته‌های مشابه