|

زیست توده(بیوماس) و سوختهای زیستی

زیست توده یکی از منابع مهم انرژیهای تجدیدشونده محسوب می شود و به هر موجود زنده که قابلیت رشد و نمو داشته و بر مبنای قوانین طبیعی تقسیم شوند اطلاق می شود و شامل جنگلها، اجزاء گیاهان، برگها، موجودات زنده اقیانوسها، زائدات حیوانی، پسماندهای شهری و غذایی و … می شوند. این مواد قابلیت ذخیره انرژی در خود را دارا می باشند. در واقع در خلال پدیده فتوسنتز، دی اکسید کربن از طریق آب و خاک و هوا توسط انرژی خورشیدی در گیاهان ذخیره می شود و باعث رشد و نمو آنها می گردد این انرژی خورشیدی در مواقع مصرف، قابلیت تبدیل به انرژی را دارا می باشد.
زیست توده قابلیت تولید برق، حرارت، سوختهای مایع، سوختهای گازی و انواع کاربردهای مفید شیمیایی را دارا می باشد. زیست توده سهم بزرگی در میان دیگر انواع منابع انرژیهای نو دارا می باشد.
منابع زیست توده که برای تولید انرژی مناسب هستند، طیف وسیعی از مواد را شامل می شوند که بصورت عمده به شش گروه تقسیم می شوند:
· سوختهای چوبی
· زائدات جنگلی، کشاورزی، باغداری و صنایع غذایی
· زائدات جامد شهری (زباله ها)
· فضولات دامی
· فاضلابهای شهری

فاضلابها، پسماندها و زائدات آلی صنعتی

سوختهای زیستی:

نوعی از سوختها می باشد که از منابع زیست توده بدست می آید. شامل سوختهای اتانول مایع، متانول، بیودیزل و سوختهای دیزل گازی همچون هیدروژن و متان. تحقیقات بر روی سوختهای زیستی شامل ۳ هدف عمده می باشد.
۱. تولید سوختهای زیستی
۲. پیدا کردن راههای بهره گیری و استفاده از آن
۳. تعیین پراکندگی ساختهای آن
منابع تولید این سوختها عبارتند از: نیشکر، روغن گیاهان و سبزیجات
منبع: .satba.gov.ir

نوشته‌های مشابه