سد «قیز قلعه سی»

سد «قیز قلعه سی» آبگیری و افتتاح شد

سد خاکی «قیز قلعه سی» در شهرستان خداآفرین روز دوشنبه با حضور وزیر نیرو آبگیری و به مرحله بهره برداری رسید.

سد تنظیمی قیز قلعه سی با هدف تنظیم، انحراف و انتقال آب خروجی از مخزن سد خداآفرین به کانال اصلی شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد خداآفرین و همچنین تولید برق به میزان ۴۰ مگاوات با ظرفیت تولید ۱۳۵ گیگا وات ساعت در سال به بهره برداری رسید.

گفتنی است این امر کمک شایانی به سیستم توزیع نیروی برق در ایام پیک مصرف که منجر به خاموشی‌های سراسری می‌شود، خواهد داشت.

این طرح با زمینه سازی برای ایجاد ۵ هزار فرصت شغلی و افرایش سطح بهره وری در کشاورزی و توسعه دامداری صنعتی و توسعه گردشگری در شهرستان خداآفرین به بهره برداری رسید.

نوشته‌های مشابه