سرما مصرف گاز خانگی و تجاری را ۲۷ درصد افزایش داد

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران از مصرف ۴۴۵ میلیون متر مکعب گاز در بخش خانگی و تجاری در شبانه روز گذشته خبر داد.

به نقل از صدا و سیما، محمدرضا جولایی گفت: مصرف روزانه گاز در بخش خانگی و تجاری در هفته گذشته ۳۵۰ میلیون متر مکعب بود که این هفته رشد مصرف ۲۷ درصدی گاز در مقایسه با هفته گذشته، ثبت شد.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران در مورد حجم گاز تحویلی به نیروگاه‌ها توضیح داد: در شبانه روز گذشته، ۱۳۰ میلیون متر مکعب گاز به نیروگاه‌ها تحویل شده است.

خبرگزاری مهر

نوشته‌های مشابه