سهم برق از بودجه ۱۴۰۱ - مهرشید نیرو • مجری انواع میکروتوربین

سهم برق از بودجه ۱۴۰۱

معاونت مطالعات تولیدی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در بخش صنعت برق پرداخت.

به نقل از  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در این گزارش بیان شده: احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در بخش برق تغییراتی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دارد، اما موضوعاتی از قبیل عوارض برق، بیمه مشترکان خانگی و تجاری، نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف برق مشابه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در لایحه تکرار شده است.

در ادامه این گزارش تصریح شده: البته دو جزء مهم از تبصره های قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با موضوع تسویه بدهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بخش برق با مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده و تعرفه مشترکان پرمصرف خانگی در بخش برق از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده است.

در این گزارش آمده: با توجه به اهمیت و اینکه هیچ سازوکار دیگری برای این موضوع وجود ندارد پیشنهاد می شود احکام متناظر آنها در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ همراه با تغییراتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ابقا شود. همچنین طرح تأمین مالی نوسازی شبکه های فرسوده از محل واگذاری بخشی از اموال و دارایی ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده که به دلیل نوع مالکیت که کمترین آن خرید بوده است، لزومی به ابقای آن دیده نمی شود.

در بخش دیگری از این گزارش می خوانیم: در مورد سوخت صرفه جویی شده نیروگاه ها که پیش تر در تبصره «۱۵» وجود داشت، ردیف جدیدی در تبصره «۱۴» اضافه شده که فقط برای تعهدات سوخت صرفه جویی شده در نیروگاه ها با استناد به ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال، امکان استفاده از آن برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر را فراهم کرده است.

در ادامه ابتدا وضعیت فعلی صنعت برق مرتبط با احکام بودجه ای تبیین شده، سپس پیشنهادهایی ارائه می شود.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

 ایسنا

نوشته‌های مشابه