طرح‌های آبرسانی روستایی استان تهران به بهره برداری رسید

در هفته سی‌ویکم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران طرح‌های عمرانی آبرسانی روستایی در استان تهران با حضور وزیر نیرو به صورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد.

به نقل از وزارت نیرو، برای اجرای این طرح‌ها که در قالب تکمیل آبرسانی به ۴۳ روستاست، اعتباری افزون بر ۲۵۰ میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی هزینه شده است.

با افتتاح هم‌زمان این طرح‌ها حدود ۶۰ هزار نفر دیگر از جمعیت روستایی استان تهران از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار شد.

این طرح‌ها شامل حفر و تجهیز شش حلقه چاه، احداث ۲۵۵۰ مترمکعب مخازن زمینی و هوایی، ایجاد ایستگاه پمپاژ، اجرای بیش از ۲۰ کیلومتر خط انتقال در اقطار مختلف، تأمین برق، حصارکشی و نصب سامانه‌های کلرزنی مایع و نمک طعام برای گندزدایی آب شرب است.

در حال حاضر بیش از ۹۳.۷ درصد جمعیت روستایی استان تهران زیر پوشش آب شرب سالم و بهداشتی هستند.

خبرگزاری مهر

نوشته‌های مشابه