طرح‌های تحقیقی پژوهشگاه نفت منطبق با نیازهای صنعت است

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت گفت: همه پروژه‌های این مجموعه برگرفته از نیازهای صنعت است و این خود به افرایش اثربخشی پروژه‌ها کمک می‌کند.

به نقل از وزارت نفت، جعفر توفیقی در سومین نشست مجمع رؤسای پژوهشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی کشور با اشاره به رویکردهای محوری فعالیت‌های این سازمان گفت: پژوهشگاه صنعت نفت خود را یک سازمان پژوهش و فناوری می‌داند و این به آن معناست که پژوهش را با هدف توسعه فناوری و ایجاد ارزش برای صنعت نفت انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: هرچند مقاله‌ها جزو برون‌دادهای میانی پژوهشگاه به شمار می‌آید، اما برون‌داد نهایی این سازمان تولید فناوری است که با کمک بخش خصوصی تجاری‌سازی می‌شوند.

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با تأکید بر اینکه انجام پژوهش‌های بنیادی جزو وظایف این پژوهشگاه نیست، عنوان کرد: پژوهش‌های بنیادی جزو فعالیت‌هایی است که باید از سوی دانشگاه‌ها پیگیری و انجام شود و اقدام‌های اولیه‌ای در حوزه فناوری از سوی آنها صورت پذیرد و در نهایت پژوهشگاه‌هایی مانند پژوهشگاه نفت از خروجی آنها استفاده کرده و فناوری موجود را به سمت تجاری‌سازی سوق دهد.

توفیقی افزود: همه پروژه‌هایی که این مجموعه انجام می‌دهد برگرفته از نیازهای صنعت است و به قراردادهای صنعتی نیاز دارد و این خود به افرایش اثربخشی پروژه‌ها کمک می‌کند و همان‌طور که وزیر نفت بارها تأکید داشته‌اند، فعالیت‌های پژوهشگاه باید مشهود و تأثیرگذار باشد و سبب ارتقای رقابت‌پذیری در صنعت نفت شود.

خبرگزاری مهر

نوشته‌های مشابه