شرکت لوک اویل

عقب نشینی لوک اویل از فروش دارایی عراقی خود به چینی‌ها

شرکت لوک اویل روسیه از تصمیم برای فروش سهم خود در میدان نفتی قرنه غربی ۲ در جنوب عراق به شرکتهای چینی عقب نشینی کرد.

روزنامه الصباح به نقل از احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق نوشت: وزارت نفت عراق در شش ماه گذشته سرگرم مذاکره با لوک اویل بوده تا سهم خود را به شماری از شرکتها نفروشد. درک انگیزه های این شرکت کمک کرد راهکاری برای بعضی از مشکلات در هماهنگی با وزارت نفت قرار داده شود.

وزیر نفت عراق اظهار کرد: پیشتر لوک اویل به وزارت نفت اطلاعیه رسمی ارسال و بر برنامه خود برای فروش سهمش به شرکتهای چینی تاکید کرده بود. لوک اویل دلیل این اقدام خود را مناسب نبودن سرمایه گذاری در عراق برای سرمایه گذاران بزرگ عنوان کرده و گفته بود آنها به دنبال بازارهای دیگر یا شرکایی در انرژی تجدیدپذیر هستند.

اکسون برای فروش دارایی خود به شرکتهای چینی پتروچاینا و CNOOC در ژانویه به توافق رسید و برای حمایت دولت عراق از این توافق تلاش کرده اما این فروش هنوز کامل نشده است.

جبار گفت: وزارت نفت عراق برای دریافت موافقت رسمی برای خرید سهم اکسون موبیل در میدان نفتی قرنه غربی ۱ تلاش می کند. اکسون به دنبال حکمیت در خصوص فروش سهمش در میدان نفتی عراق است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در سفر اخیرش به واشنگتن اظهار کرد: عراق خواهان جایگزین شدن یک شرکت آمریکایی دیگر به جای اکسون در میدان قرنه غربی ۱ است.

ایسنا

نوشته‌های مشابه