بازار برق منطقه

لزوم افزایش سهم ایران از بازار برق منطقه

معاون بازار برق ایران با اشاره به صدور ۳۸ مجوز صادرات برق از ابتدای دولت یازدهم تاکنون، بر افزایش سهم ایران از بازار برق منطقه تاکید کرد.

حبیب قراگوزلو در نشست تجارت منطقه‌ای برق؛ الزامات و اولویت‌ها با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین الزامات، افزایش نقاط اتصال و ارتباط شبکه برق کشورهای منطقه است، اظهار کرد: اتصال الکتریکی ایران با برخی کشورهای منطقه خوب و با برخی دیگر ضعیف است.

وی با تاکید بر اینکه بر این اساس نیاز مبرم به تقویت و ارتقای اتصال شبکه برق با کشورهای همسایه داریم، تصریح کرد: در این زمینه انتظار می‌رود وزارت نیرو از طریق شرکت توانیر بسترهای مناسب به منظور مشارکت بخش خصوصی در احداث پست و خط انتقال برای تبادلات برون مرزی کشور را فراهم کند.

معاون بازار برق ایران افزود: باید سعی کنیم مزیت نسبی خود برای تولید برق در منطقه را حفظ کنیم. اگر بازارها در منطقه گسترش پیدا کند و ما اقدام‌های متناسب انجام ندهیم، سهم ایران از بازارهای منطقه‌ای برق کم خواهد شد.

قراگوزلو تاکید کرد: وزارت نیرو با محوریت توانیر مهم‌ترین وظیفه را در بحث تجارت منطقه‌ای برق دارد چرا که مجوزهای صادرات و واردات در اختیار وزارت نیرو بوده و از سال ۱۳۹۲ مجموعا ۳۸ مجوز صادرات صادر شده، اما بسیاری از آن‌ها در حال حاضر فاقد اعتبار است و عملا صادرات برق توسط بخش خصوصی انجام نمی‌شود.

ایسنا

نوشته‌های مشابه