افزایش تعرفه پیک بحران

ماجرای طرح افزایش تعرفه پیک بحران چیست؟

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: طرح افزایش تعرفه پیک بحران برای مشترکان دیماندی و پرمصرف درنظر گرفته شده که پس از تصویت هیات دولت اجرایی خواهد شد.

محمدحسن متولی زاده با اشاره به تاثیر اجرای طرح برق امید، اظهار کرد: با اجرای این طرح بخش عمده ای از مشترکان نه تنها افزایش مصرف ندارند بلکه مشمول تخفیف صددرصد شدند، درواقع مشترکان به سه گروه تقسیم می شوند، یک گروه مشترکان کم مصرف که شامل تخفیف صد درصدی می شوند، گروه دیگر مشترکان خوش مصرف هستند که شامل افزایش هفت درصدی تعرفه ها شده اند.

وی افزود: گروه سوم را مشترکان پر مصرف تشکیل دادند که تعداد آن ها زیاد نیست اما اگر مصرف خود را کاهش ندهند شامل افزایش ۱۶ درصدی به علاوه آن هفت درصد تعرفه برق می شوند، البته این درحالی است که اگر پرمصرف ها تنها ۱۰ درصد مصرف خود را کاهش دهند تا ۳۰ درصد صورت حساب آن ها کاهش می یابد.

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه هدف تشویق مشترکان برای کاهش مصرف برق است، گفت: تا کنون برای اینکه بتوانیم مدیریت بار در زمان پیک را داشته باشیم از سیاست های تشویقی استفاده کردیم یعنی به صنایع پیشنهاد می دادیم که اگر بار مصرفی خود را در ساعت اوج بار جابه جا کنند در مابقی ساعت تعرفه آن ها نیم بها حساب می شود و یا اگر کشاورزان همکاری کنند نیز مشوق هایی را برای آن ها در نظر می گیریم که این سیاست ها همچون گذشته ادامه خواهد داشت.

متولی زاده ادامه داد: با وجود این طرح ها تعدادی از مشترکان هستند که به دلایل مختلف تمایل به همکاری ندارند و پیشنهادی را به هیات دولت ارائه کردیم این بوده که برای این دسته از مشترکان تعرفه پیک بحرانی تعریف شود که اگر تصویب شود اجرا خواهیم کرد و این طرح تنها در زمان پیک و در ساعاتی محدود اجرایی می شود.

وی با اشاره به پیشنهاد ارائه شده برای افزایش تعرفه پیک بحرانی، اظهار کرد: پیشنهاد شده در آن ساعات تعرفه معادل برق تجدید پذیرها محاسبه شود یا اینکه افراد اگر ضرورت مصرف دارند برای خودشان تجدیدپذیر نصب کنند و با اجرای این طرح درصدهای اعلام شده برای افزایش تعرفه حذف و این طرح جایگزین می شود.

ایسنا

نوشته‌های مشابه