مخازن سدهای تهران وضعیت خوبی ندارند - مهرشید نیرو •

مخازن سدهای تهران وضعیت خوبی ندارند

مدیر عامل آب و فاضلاب استان تهران تاکید کرد: مخازن سدهای تهران وضعیت خوبی ندارند.

محمدرضا بختیاری در پانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران به عنوان میهمان در صحبت‌های خود آماری از وضعیت آبی استان تهران مطرح کرد و گفت: بیش از ۱۵۰ میلیارد مترمکعب بیش از میزان مجاز از منابع آب زیرزمینی تهران برداشت می‌کنیم.‌ سال آبی گذشته بدترین سال در ۵۰ سال اخیر بود و در تهران ۳۷ درصد کاهش بارندگی و ۳۰۰ میلیون مترمکعب کمبود در مخازن داشتیم.

وی افزود: از ابتدای سال آبی جاری نیز تنها ۴میلی‌متر بارندگی داشتیم و در حال حاضر مخازن شهر تهران ۴۵۲ میلیون مترمکعب آب دارد که در سال گذشته این رقم ۷۵۱ میلیون مترمکعب بوده و ۳۰۰ میلیون کسری مخازن را داریم. مخازن سدهای تهران وضعیت خوبی ندارند.

وی ادامه داد: به رقم کاهش نزولات و افزایش دما اما برای اولین بار در تاریخ آب شهر تهران به دلیل فرهنگ‌سازی شاهد کاهش ۳ دهم درصدی مصرف آب شرب شهروندان تهرانی. بودیم که بی‌سابقه است چرا که هر ساله این رقم افزایش می‌یافت.

مدیر عامل آب و فاضلاب استان تهران گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۹۰ میلیون متر مکعب مصرف آب سال جاری بوده که در سال گذشته این رقم ۶۹۲ میلیون مترمکعب بوده است. امسال حتی یک ساعت هم قطعی آب ناشی از نبود آب نداشتیم و به رقم افزایش دما با کوچکترین مشکلی در زمینه کم آبی روبرو نشدیم.

بختیاری تاکید کرد: برنامه‌ریزی‌ها را به گونه‌ای پیش می بریم که تا پایان سال تهران با مشکل کمبود آب روبرو نشود.

ایسنا

نوشته‌های مشابه