مشکلات استفاده از انرژی هیدروژنی

 مشکلات استفاده از انرژی هیدروژنی:
در دمای محیط به سرعت از حالت مایع به حالت گاز در می‌آید.
·         برای ذخیره آن در یک مخزن، احتیاج به فشار زیاد در حالت مایع داریم.
·         نفوذ پذیری زیاد هیدروژن
·         قابلیت ترکیب شدن سریع با اکسیژن
·         برای مایع کردن باید دمای آنرا تا ۲۵۳- درجه سانتی گراد پایین آورد و در این حالت دانسیته آن بسیار پایین می باشد.

انرژی حرارتی هیدروژن ۳۲ درصد ارزش حرارتی گاز متان یا حدود ۳۰۷۰  کیلوکالری بر مترمکعب است.

 

 

سه تفاوت عمده بین پیلهای سوختی و پروسه احتراق معمولی جهت تولید الکتریسیته :

 

   راندمان ترمودینامیکی تبدیل انرژی هیدروژن / اکسیژن به انرژی الکترکی در دمای پائین واکنش، بسیار بالاتر است.
·         راندمان تبدیل انرژی الکتروشیمیایی دربار پائین افرایش مییابد؛ لذا پیلهای سوختی در بارهای کوچک دارای راندمان بالاتر هستند.
·         یک پیل سوختی با بار بالا میتوان  بصورت مجموعهای از پیلهای سوختی کوچک و با راندمان بالا ساخت.
منبع: .satba.gov.ir

لطفا به این صفحه رای دهید

۰ / ۵ امتیاز ۰

Your page rank:

  • ارسال شده توسط : مهرشید نیرو
  • ۲۶ فروردین, ۱۳۹۹