مصرف جهان تجدیدپذیرها افزایش یافت - مهرشید نیرو- میکروتوربین، پنل خورشیدی

مصرف جهان تجدیدپذیرها افزایش یافت

مصرف انرژی تجدیدپذیر با نرخ فوق العاده سریعی رشد می‌کند. در ماه‌های نخست شیوع پاندمی کووید ۱۹، مصرف انرژی جهان کاهش پیدا کرد و در نتیجه، تولید همه منابع بزرگ انرژی به جز یکی، کاهش پیدا کرد. با وجود این که جهان با بزرگترین کاهش مصرف انرژی از زمان جنگ جهانی دوم روبرو شد اما مصرف جهانی انرژی تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۰، به میزان ۹.۷ درصد رشد کرد. این موضوع با توجه به این که پاندمی بر تقاضا برای انرژی به طور کلی تاثیر گذاشت، قابل ملاحظه است.

ترندهای انرژی در همه بخش‌ها در سال ۲۰۲۱ بهبود پیدا کردند. اما تجدیدپذیرها بار دیگر در این روند، جلوتر بودند؛ به طوری که مصرف جهانی انرژی تجدیدپذیر به میزان ۱۵ درصد رشد کرد.

طی یک دهه گذشته، مصرف جهانی انرژی تجدیدپذیر با میانگین نرخ سالانه ۱۲.۶ درصد رشد کرده است. تجدیدپذیرها تنها بخش انرژی هستند که طی سال گذشته و دهه گذشته، در سطح جهانی، نرخ رشد دو رقمی داشتند.

در سال ۲۰۱۰، جهان ۱۰.۵ اگزاژول انرژی تجدیدپذیر مصرف کرد. در سال ۲۰۲۱، این رقم به ۳۹.۹ اگزاژول رسید. افزایش ۵.۱ اگزاژول مصرف انرژی تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۱، افزایش بزرگی برای یک سال بود و رکورد مصرف انرژی تجدیدپذیر در یک سال را شکست.

برق آبی که به عنوان یک بخش انرژی جداگانه دیگر دیده می‌شود، در سطح جهانی با نرخ بسیار کندتری از منابع انرژی تجدیدپذیر مدرن مانند نیروی خورشیدی، رشد می‌کند. مصرف جهانی برق آبی در سال میلادی گذشته، ۴۰.۳ اگزاژول بود که همچنان بیشتر از نیروی بادی و خورشیدی است. با این حال میانگین ۱۰ ساله نرخ رشد سالانه برق آبی، تنها ۱.۵ درصد است که بسیار کمتر است.

در بخش نیروی تجدیدپذیر، بادی (۴۹ درصد) و خورشید (۲۷.۲ درصد) عمده مصرف را تشکیل می‌دهند. اگرچه مصرف نیروی بادی در مقایسه با مصرف خورشیدی، بالاتر مانده اما نرخ رشد ۱۰ ساله مصرف نیروی خورشیدی، بیش از دو برابر نرخ رشد نیروی بادی است.

چین بزرگترین مصرف کننده انرژی تجدیدپذیر جهان است. نرخ رشد چین طی یک دهه گذشته از همه ۱۰ مصرف کننده بزرگ فراتر رفته است. در مجموع، ۱۰ مصرف کننده بزرگ، ۷۵.۹ درصد از انرژی تجدیدپذیر جهان در سال ۲۰۲۱ را مصرف کردند.

اما جهان با یک چالش روبروست. در مقایسه با ۵.۱ اگزاژول افزایش مصرف انرژی تجدیدپذیر، تقاضای جهانی برای انرژی در سال ۲۰۲۱، به میزان ۳۱.۳ اگزاژول افزایش یافت که شش برابر بیشتر بود. بر مبنای روند فعلی، بیش از یک دهه طول خواهد کشید تا انرژی تجدیدپذیر بتواند با رشد تقاضای جهانی برای انرژی برابری کند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، یک منبع نیرو که می‌تواند فوق العاده به جهان برای کاهش انتشار آلایندگی کربن کمک کند، نیروی هسته‌ای است.

 ایسنا

نوشته‌های مشابه