معرفی یک محلول سازگار با محیط زیست برای افزایش برداشت نفت - مهرشید نیرو •

معرفی یک محلول سازگار با محیط زیست برای افزایش برداشت نفت

پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری در یک مطالعه، تاثیر یک محلول پلیمر زیستی سازگار با محیط زیست را در افزایش برداشت نفت بررسی کردند. مقاله حاصل از این پژوهش در یک مجله بین‌المللی منتشر شده است.

ین مقاله که مستخرج از پروژه کارشناسی فرهود نوائی، دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری است، با راهنمایی دکتر احسان اسماعیل نژاد، عضو هیات علمی گروه مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری و در همکاری با پروفسور “یان جین چوی” از دانشگاه Inha کره جنوبی نوشته شده است.

در این مقاله پژوهشی به بررسی تاثیر محلول پلیمر زیستی «زانتان‌گام» و سورفکتانت طبیعی گیاه چوبک در شرایط مخزن نفت پرداخته شده است که برای اولین بار در صنعت نفت معرفی می‌شود. در این مقاله ضمن شناسایی ساختار شیمیایی و پایداری سورفکتانت طبیعی با تست‌های مختلف و یافتن غلظت بهینه، این ماده به پلیمر زیستی کارآمد زانتان‌گام اضافه شده که ضمن پایداری حرارتی مناسب در دمای مخازن نفتی می‌تواند به‌خوبی در شوری‌های مخازن نیز عملکرد رئولوژیکی خود را حفظ کند و اهداف عملیات ازدیاد برداشت نفت را محقق کند.

محلول حاصله از آزمایشات این مقاله پژوهشی با بهره‌بری از درصدهای پایین سورفکتانت طبیعی و پلیمر زیستی می‌تواند تا درصدهای قابل توجهی به افزایش بازیافت نفت کمک کرده و ضمن سازگاری با محیط زیست در کاهش هزینه‌های ازیاد برداشت نیز مفید و مؤثر باشد.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت علوم، این مقاله در مجله معتبر بین‌المللی Journal of Molecular Liquids با ضریب تاثیر ۶.۱۶۵ و رتبه‌بندی علمی Q1 منتشر شده است.

لینک این مقاله از طریق آدرس اینترنتی زیر قابل دسترسی است:

Xanthan gum-added natural surfactant solution of Chuback: A green and clean technique for enhanced oil recovery

 ایسنا

نوشته‌های مشابه