توربین پمپ معکوس بر روی خط لوله

با توجه به رشد شهرها و زیرساخت ‌های شهری از جمله آبرسانی به همه نقاط شهر و کشور ، خطوط لوله آب در همه جا وجود دارند. خطوط آب معمولا از نقاط مختلف با ارتفاع کم و زیاد عبور می‌کنند لذا دارای اختلاف فشار می‌باشند. در مسیر این لوله ها ایستگاه هایی جهت تقلیل فشار وجود دارد که دارای انواع شیر‌های فشار شکن هستند. در حال حاضر این ایستگاه‌ها می‌تواند به یکی از محل‌های بسیار مناسب جهت تولید برق ( نیروگاه برقابی ) تبدیل شود.

روش PAT یا Pump as turbine

نوعی غیر متعارف از توربین آبی واکنشی است که عملکردی مشابه توربین فرانسیس دارد. اساس کارکرد پمپ توربین در تبدیل انرژی جنبشی و فشار سیال به انرژی مکانیکی مشابه توربین های متعارف است.برخلاف سایر توربین های آبی که نیاز به تولید مطابق مشخصات مشتری دارند، پمپ ها تجهیزات بسیار متداولی هستند که به طور گسترده در اندازه ها و قابلیت های مختلف در هر کجای جهان موجود است. همین استفاده از آنها را به عنوان توربین، با چرخش در جهت مخالف، آسان تر می کند.

پمپ معکوس در نیروگاه برقابی
ولتاژ خروجی(V)توان تولیدی نیروگاه برقابی (بر حسب کیلووات)دبی یا جریان آب (بر حسب لیتر بر ثانیه)اختلاف ارتفاع (بر حسب متر)
۲۲۰۰.۵۱۵۵
۲۲۰۱۱۵۱۳
۲۲۰/۴۰۰۵۱۶۱۶
۲۲۰/۴۰۰۱۰۷۳۱۶
۲۲۰/۴۰۰۱۰۳۱۳۰
۲۲۰/۴۰۰۱۵۱۴۵۸۳
۲۲۰/۴۰۰۲۰۶۷۳۱
۲۲۰/۴۰۰۲۵۱۴۵۱۶
۲۲۰/۴۰۰۳۰۱۴۲۸
۲۲۰/۴۰۰۳۰۲۰۷۳۰
۲۲۰/۴۰۰۳۰۷۲۴۴
۲۲۰/۴۰۰۴۰۱۴۰۳۱
۲۲۰/۴۰۰۵۰۸۱۵۹
۲۲۰/۴۰۰۶۰۲۰۲۳۱
۲۲۰/۴۰۰۶۰۱۳۶۴۵
۲۲۰/۴۰۰۸۰۱۹۶۴۷
۲۲۰/۴۰۰۸۰۸۹۷۷
۲۲۰/۴۰۰۱۰۰۱۳۸۵۹
۲۲۰/۴۰۰۱۰۰۷۳۱۳۵
۲۲۰/۴۰۰۱۰۰۳۳۷۳۷
۲۲۰/۴۰۰۱۲۵۱۹۴۶۵
۲۲۰/۴۰۰۱۲۵۱۴۵۸۳
۲۲۰/۴۰۰۱۵۰۱۵۱۹۷
۲۲۰/۴۰۰۱۵۰۳۲۹۵۰
۲۲۰/۴۰۰۱۷۵۲۰۷۸۱
۲۲۰/۴۰۰۲۰۰۳۲۶۷۴
۲۲۰/۴۰۰۲۵۰۳۵۰۷۴
۲۲۰/۴۰۰۳۰۰۲۲۶۱۳۹
۲۲۰/۴۰۰۴۰۰۳۳۱۱۲۳
در جدول نمونه‌هایی از دبی و هد مورد نیاز برای اجرای ‌PAT آورده شده است.

انواع دیگر توربین ها و روش‌ها:

اپلیکیشن سفارش کالای برق تجهیزات برق ترانس کابل تیر برق

انجام محاسبات نیروگاه‌های برق‌آبی در اپلیکیشن مهرشید نیرو