|

آریا ترانسفو – دریافت گواهینامه های بین المللی از موسسه هلندی KEMA

شرکت آریا ترانسفو به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ترانسفورماتورهای توزیع، فوق توزیع و قدرت در خاورمیانه جهت اطمینان خاطر مشتریان عزیز و اخذ تاییدیه های بین المللی مرغوبیت محصولات خود ضمن احراز مجدد نتایج تست های روتین و تایپ انجام شده در آزمایشگاه های فشارقوی کارخانه آریا ترانسفو در آزمایشگاه های مجهز موسسه هلندی KEMA در تست های Special نیز موفق به دریافت گواهینامه های بین المللی تست اتصال کوتاه واقعی برای ردیف های ولتاژی ۲۰ و ۳۳ کیلو ولت گردید.

نوشته‌های مشابه