نصب ۱۹۰۰مگاوات نیروگاه

نصب ۱۹۰۰مگاوات نیروگاه تولید پراکنده در کشور

سخنگوی صنعت برق از ظرفیت نصب شده نزدیک به ۱۹۰۰مگاوات برق تولیدی نیروگاه های تولید پراکنده به شبکه خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا قبل از آغاز تابستان به ۲۰۰۰ مگاوات افزایش یابد.

ظرفیت منصوبه نیروگاه های تولید پراکنده در پیک سال گذشته ۱۶۶۴ مگاوات بود که این میزان هم اکنون به ۱۸۳۳مگاوات افزایش یافته است. همچنین تولید این نیروگاه ها از ابتدای سال تا کنون نسبت به دوره مشابه سال گذشته تقریبا ۱۰درصد رشد داشته است.

مصطفی رجبی مشهدی- سخنگوی صننعت برق در این باره گفت: در حال حاضر ۱۸۳۳مگاوات نیروگاه تولید پراکنده که در طول سال های گذشته احداث شده اند که برق تولیدی خود را به شبکه سراسری می فروشند.

به گفته وی این نیروگاه ها براساس نرخ خرید تضمینی برای نیروگاه های جدید و نرخ تعیین شده توسط هیات تنظیم بازار برق برای سایر نیروگاه ها به شبکه برق می فروشند، نرخ هیأت تنظیم حدود ۴ برابر بالاتر از سقف قیمت بازار عمده فروشی برق است.

به گزارش ایسنا، شرکت برق منطقه ای تهران با ۳۶۹مگاوات و برق منطقه ای سیستان و بلوچستان با ۱۰ مگاوات، به ترتیب بیشترین و کمترین آمار منصوبه نیروگاه های تولید پراکنده را در اختیار دارند.

ایسنا

نوشته‌های مشابه