پایان تعمیرات نیروگاه‌های کشور تا انتهای اردیبهشت‌ماه - مهرشید نیرو •

پایان تعمیرات نیروگاه‌های کشور تا انتهای اردیبهشت‌ماه

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی گفت: تمامی فعالیت‌های تعمیراتی نیروگاه‌های حرارتی کشور تا پایان اردیبهشت‌ماه به اتمام رسیده و این واحدها با توان کامل آماده تولید برق پایدار در پیک تابستان امسال خواهند بود.

 ناصر اسکندری با تاکید بر اینکه قبل از فرارسیدن پیک مصرف برق تابستان امسال بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی در نیروگاه‌های سراسر کشور اجرا می‌شود، گفت: تاکنون بیش از ۶۵ درصد از برنامه یاد شده برای افزایش آمادگی این واحدها آغاز شده است.

وی ادامه داد: براساس آخرین ارزیابی صورت گرفته حدود ۵۶۶۶ مگاوات از برنامه‌های تعمیراتی آغاز شده مربوط به تعمیرات اساسی واحدهای بخاری، ۸۹۱۲ مگاوات تعمیرات اساسی واحدهای گازی، ۱۲۵۸ مگاوات بازدید مسیر داغ، ۱۹ هزار و ۴۴۴ مگاوات تعمیرات دوره‌ای واحدهای بخاری و ۲۹ هزار و ۶۰۰ مگاوات مربوط به بازدید اتاق احتراق بوده است.

معاون راهبری تولید شرکت مادرتخصصی برق حرارتی ادامه داد: برای آمادگی نیروگاه‌ها طی دوره اوج مصرف تابستان امسال حدود ۷۰۰ پروژه تعمیرات اساسی واحدهای بخاری و گازی، مسیر داغ و اتاق احتراق و تعمیرات دوره‌ای در نیروگاه‌های خصوصی و دولتی اجرا خواهد شد.

طبق اعلام وزارت نیرو، وی تاکید کرد: برنامه تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی سراسر کشور از ابتدای مهرماه سال گذشته همزمان با گذر از دوره اوج مصرف برق تابستان آغاز شده و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته تعمیرات این واحدها اواخر اردیبهشت‌ماه به پایان خواهد رسید تا نیروگاه‌های حرارتی برای تامین برق پایدار فصول گرم سال آمادگی کاملی داشته باشند.

 ایسنا

نوشته‌های مشابه