کاهش تورم با روی آوردن به انرژی‌های تجدیدپذیر - مهرشید نیرو • مجری انواع میکروتوربین

کاهش تورم با روی آوردن به انرژی‌های تجدیدپذیر

نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد انرژی های تجدید پذیر نه تنها تاثیرمخربی بر نرخ تورم ندارد، بلکه رشد اقتصادی را هم دربلند مدت موجب کاهش تورم می شود.

انرژی‌های تجدیدپذیر نقش مهمی را در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی هر کشوری ایفا می‌کنند زیرا محدودیت منابع سوخت‌های فسیلی و گرمایش جهانی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان را با واقعیت‌های اقتصادی جدید و رو به تحولی مواجه کرده است. پژوهشگران در مقاله‌ای با عنوان بررسی‌ نقش انرژی‌های تجدیدپذیر و نو بر نرخ تورم در ایران به این موضوع پرداخته‌اند.

نویسندگان این مقاله می‌گویند:« با توجه به این که انرژی‌های تجدیدپذیر به محیط زیست صدمه نمی‌زنند و در دنیا مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند، کشورهایی از جمله ایران باید رویکرد اساسی نسبت به دستیابی به تولید انواع منابع انرژی‌های تجدیدپذیر را در دستور کار خود قرار دهند، نیاز است که بدانیم تولید این نوع انرژی‌ها در کشور چه اثراتی بر سایر بخش‌های اقتصادی می‌تواند داشته باشد و از آن جا که نرخ تورم در کشوری چون ایران مسئله بسیار مهمی است، با شناسایی تاثیر این نوع انرژی‌ها می‌تواند راه‌حل اساسی برای حل معضل افزایش قیمت‌ها در کشور به چشم دیده شود.»

پژوهشگران در این مطالعه، با به کارگیری مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی و روش هم‌انباشتگی طی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۷ نقش انواع انرژی‌های تجدیدپذیر و نو را بر نرخ تورم مورد مطالعه قرار دادند.

آن‌ها بیان کرده‌اند:« آمار و اطلاعات متغیرهای نرخ تورم، نیروی کار، تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی از مرکز آمار ایران و انواع منابع انرژی‌های تجدیدپذیر و نو(خورشید، باد، آب، زمین‌گرمایی و زیست‌توده) از وزارت نیرو و بانک جهانی استخراج شده‌ است.»

در این پژوهش آمده است:« طبق برآورد انجام شده، رابطه‌ی بین نرخ تورم، سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی، نیروی کار، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در انرژی‌های تجدیدپذیر و انواع منابع انرژی‌های تجدیدپذیر و نو چه در کوتاه‌مدت و چه بلندمدت، کاهشی می‌باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که متغیرهای نیروی کار، تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و انواع منابع انرژی‌های تجدیدپذیر و نو موجب کاهش نرخ تورم در بلندمدت می‌شود.»

نویسندگان این مقاله معتقدند که انرژی های تجدیدپذیر نه تنها تاثیر مخربی بر نرخ تورم ندارند بلکه رشد اقتصادی را هم در بلندمدت موجب می‌شوند. این پژوهش همچنین با مطالعات تجربی تحقیق همسو است.

آن‌ها همچنین توصیه کرده‌اند که اگر کشور به سمت تولید و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و نو حرکت کند، استفاده از این نوع انرژی‌ها به دلیل فراوانی آن‌ها روزبه‌روز راحت‌تر و کارآمدتر می‌شود و نه تنها تاثیر مخربی بر نرخ تورم نخواهد گذاشت بلکه در همه‌ی مناطق جغرافیایی موجب افزایش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و نیروی کار می‌شود و نهایتا رشد اقتصادی را در آینده به ارمغان خواهد آورد.

این مقاله توسط ابراهیم قائد، دانشجوی دکترای اقتصاد پولی دانشگاه فردوسی مشهد، علی‌اکبر ناجی میدانی، دانشیار اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد و محسن راجی اسدآبادی، کارشناس ارشد توسعه اقتصاد و برنامه‌ریزی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات نوشته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه در اولین شماره‌ی هشتمین سال فصل‌نامه‌ی علمی انرژی‌های تجدیدپذیر و نو منتشر شده است.

ایسنا

نوشته‌های مشابه