کاهش ١٠ درصدی ورودی آب به سدهای تهران

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: ورودی آب به سدهای تهران ۱۰ درصد کاهش یافته است.

محمد شهریاری، مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران با اعلام اینکه ورودی آب به سدهای تهران از ابتدای سال جاری آبی تا ٢١ آذرماه سال ٩٩، رقم ١۶۴ میلیون مترمکعب بوده است، گفت: این میزان ورودی آب به سدهای تهران در مدت مشابه سال گذشته ١٨٣ میلیون مترمکعب بود که در مقایسه با ورودی آب امسال، ١٠ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی افزود: در سامانه سدهای غربی تهران شامل سد امیرکبیر و طالقان افرایش ورودی آب را شاهد بودیم در حالی که میزان ورودی آب به سدهای سامانه شرقی شامل سد لار، لتیان و ماملو کاهش ورودی آب را داشتیم.

به گفته این مقام مسئول میزان ذخیره مخزن ۵ سد تهران ۶٢۴ میلیون مترمکعب است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۶٩٩ میلیون مترمکعب بود که بررسی ها، ٧۵ میلیون مترمکعب کسری را نشان می دهد.

شهریاری میزان ذخیره مخزن سد امیرکبیر را از ابتدای سال آبی جاری تا ٢١ آذر ماه ٩٩، ١٠٨ میلیون مترمکعب اعلام کرد و اظهار داشت: این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ١١۶ میلیون مترمکعب بود. رقم ذخیره سد لتیان، لار، طالقان، ماملو امسال به ترتیب ٣۶، ۶٢، ٢۵٨ و ١۶١ میلیون مترمکعب بوده است که در مدت مشابه سال گذشته ذخیره آب مخزن این سدها به ترتیب یاد شده، ٣۵، ٧۵، ٢۶۵ و ٢٠٧ میلیون مترمکعب است.

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران توضیح داد: با وجود بارندگی هایی که از ابتدای سال جاری آبی تا ٢١ آذرماه سال امسال شاهد بودیم، ٢ درصد از مدت مشابه سال گذشته، عقب هستیم.

وی میزان پر بودن ذخیره آب سدهای غربی تهران را ۴٠ درصد و سدهای سامانه شرقی را ۶٠ درصد دانست و گفت: میزان ورودی آب به سد امیرکبیر، ١۶ درصد افزایش، سد طالقان ۴٣ درصد افزایش، سد ماملو ۵۴ درصد کاهش، سد لار ١٣ درصد کاهش داشته است و در سد لتیان شاهد تغییرات چندانی نبودیم.

شهریاری با اشاره به محدودیت های موجود شرایط کرونا، تصریح کرد: به طور کلی از زمان چالش کرونا شاهد افزایش رژیم مصرف آب به دلیل تشدید مسائل بهداشتی بودیم که در این راستا از مردم تقاضا داریم ضمن رعایت مسائل بهداشتی، مدیریت مصرف آب را مدیریت کنند.

مهر

نوشته‌های مشابه