خرید ترانس برق خورشیدی و سولار

کاهش ۳۸ درصدی ورودی آب به سدهای کشور

کاهش ۳۸ درصدی ورودی آب به سدهای کشور

تازه‌ترین آمار نشان می‌دهد ورودی آب به مخازن سدهای کشور ۵۳.۷۰ میلیارد متر مکعب بوده است که نشان دهنده کاهش ۳۸ درصدی در مقایسه با سال گذشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم فصلی مقدار بارش بلندمدت کشور در تابستان ۱۲ میلیمتر است که سهم ۵ درصدی بارش‌ها را در کل فصول سال به خود اختصاص داده است.

براساس آمار میزان بارش تجمعی سال آبی ۹۹-۹۸ در تیر ماه سال جاری ۳۰۹.۲ میلیمتر بوده است. این در حالی است که متوسط بلندمدت بارندگی از ابتدای سال آبی تا ۱۷ مرداد سال جاری ۲۴۳.۹ میلیمتر بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پرباران‌ترین سال آبی در کشور سال ۷۱-۷۲ بوده است و مشابه این دوره سال آبی گذشته (۹۷-۹۸) نیز پرباران‌ترین سال آبی به حساب می‌آید، این در حالی است که سال آبی ۸۶-۸۷ کم باران‌ترین سال آبی کشور است.

بررسی وضعیت بهره برداری از مخازن سدهای کشور از ابتدای مهر ماه ۹۸ تا ۱۷ مرداد ۹۹ نشان می‌دهد ظرفیت کل مخازن سدهای کشور در سال جاری آبی ۵۰.۵ میلیارد متر مکعب است این در حالی است که موجودیت مخازن در سال جاری ۳۲.۳۴ میلیارد متر مکعب است که این رقم برای سال گذشته ۳۴.۰۳ میلیارد متر مکعب بوده که نشان دهنده کاهش ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

از سوی دیگر ورودی آب به مخازن سدهای کشور ۵۳.۷۰ میلیارد متر مکعب بوده است که این رقم در سال گذشته ۸۶.۶۷ میلیارد متر مکعب بوده که نشان دهنده کاهش ۳۸ درصدی در مقایسه با سال گذشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد خروجی آب از سدهای کل کشور در سال جاری آبی ۴۹.۷۶ میلیارد متر مکعب بوده است در حالی که سال گذشته این میزان ۷۲.۵۳ میلیارد متر مکعب بوده که نشان دهنده کاهش ۳۱ درصدی خروج آب از سدهای کشور است.

خبرنگار مهر