استفاده از برق خورشیدی در جهان به یک رکورد تبدیل می‌شود

به نقل از رویترز، صنعت برق خورشیدی اروپا برآورد کرده که ظرفیت جهانی برق خورشیدی در سال جاری میلادی، به روند روبه رشد خود ادامه دهد و به بیش از ۸۰ گیگاوات برسد؛ این در حالی است که کاهش هزینه ها در این حوزه، عامل اصلی جهش در این صنعت و افزایش اقبال جهانی به آن شده است.

برای مثال قیمت فتوولتائیک خورشیدی از سال ۲۰۰۹ میلادی به بعد، به دلیل توسعه فناوری و افزایش ظرفیت در بخش برق خورشیدی ۸۰ درصد کاهش یافته است.

همچنین مدیرعامل برق خورشیدی اروپا گفت: در سال گذشته میلادی ظرفیت برق خورشیدی جهان با رسیدن به ۷۶.۶ گیگاوات، به یک رکورد رسید که در مقایسه با سال ۲۰۱۵ میلادی ۵۰ درصد افزایش نشان می دهد؛ این در حالی است که در سال ۲۰۱۷ میلادی فرصت مناسبی وجود دارد که بازار برق خورشیدی، رقمی بیش از ۸۰ گیگاوات را تجربه کند که این رشد جهانی عمدتا به چین بستگی دارد.

بر همین اساس، چین در سال گذشته میلادی ۳۴.۵ گیگاوات از برق خورشیدی را به شبکه برق خود متصل کرد که تقریبا نیمی از ظرفیت جهان محسوب می شود؛ ضمن اینکه در مقایسه با سال ۲۰۱۵ میلادی هم ۱۲۸ درصد افزایش نشان می دهد.

نوشته‌های مشابه