اصطلاحات HSE

اصطلاحات HSE

accident/ حادثه :

هر رخدادی که منجر به جراحت، خسارت و یا تلفات شود .

environment/ محیط :

فضا و شرایطی که افراد یا شرکت ها در آن کار می کنند و یا ازآن تاثیر می پذیرند ، شامل سیستم های زنده (انسان و طبیعت………) و آنچه در آن است .

ergonomics/ ارگونومی :

علم مطالعه افراد حین کار، و طراحی وظایف کاری، ابزارها، تجهیزات، تسهیلات و محیط کاری، به منظور دست یابی به ایمنی ، بهداشت ، اثر بخشی ، کارایی ، بهره وری و آسایش کارکنان .

exposure/ مواجهه با ریسک :

مدت زمانی که یکی از اجزای سیستم در معرض خطر بالقوه است .

fatality/مرگ و میر:

مرگ به دلیل جراحات و بیماری های ایجاد شده حین کار .

hazard/ خطر بالقوه :

شی ، اثر فیزیکی و یا شرایطی که پتاسیل ایجاد آسیب یا صدماتی مانند بیماری یا جراحت ، خسارت به اموال ، دستگاه ها و محصولات یا محیط ، تلفات یا ضایعات تولیدی و یا کاهش قابلیت اطمینان را دارا می باشد .

hse plan/برنامه hse :

تشریح و توصیف ابزار دست یابی به اهداف ایمنی ، بهداشت محیط زیست .

injury/ آسیب :

آسیب فیزیکی یا خسارتی که در اثر تماس بدن فرد با عوامل خارجی یا رویارویی با عوامل محیطی ایجاد می شود .

risk/ریسک :

احتمال رخداد حادثه غیر مطلوب (مخاطرات) و نتایج بالقوه زیان آور که افراد ، محیط یا منابع را تحت تاثیر قرار می دهد .

risk assessment/ ارزیابی ریسک :

ملاحظه و بررسی دقیق خطرات بالقوه آمیخته با وظایف کاری توسط افراد ذیصلاح در راستای تعیین تلاش های لازم جهت ایجاد محیط امن ، که باید اثرات بالقوه هریک از خطرات ، درجه اهمیت آنها و احتمال رخداد آنها بررسی گردد .

risk management/ مدیریت ریسک :

اعمال مدیریت در یک سیستم تعریف شده جهت حذف و کاهش تهدید مخاطرات بالقوه .

hse management system/سیستم مدیریت hse :

ساختار، مسئولیتها ، رویه ها ، فرآیندها و منابع سازمانی تعریف شده در یک سیستم پویا جهت پیاده سازی مدیریت بهداشت ، ایمنی و امور زیست محیطی .

first aid/ کمک های اولیه :

استفاده ماهرانه از قوانین و قواعد درمانی پذیرفته شده عام بهنگام وقوع حادثه و تنها با کمک امکانات موجود در محل حادثه ، بمنظور تقویت علائم حیاتی و حصول بهبودی .

ncident /سانحه:

رخداد یا زنجیره ای از رویدادها که باعث بروز جراحات و بیماری ها در افراد و صدمات خاص به سرمایه ها و محیط زیست می شوند .

(material safety data sheet (msds/برگه اطلاعات ایمنی مواد :

برگه مشخصاتی که توسط سازندگان مواد شیمیایی ارائه می شود و در آن خطرات ناشی از تماس با مواد شیمیایی خاص و نحوه پیشگیری و درمان های لازم آمده است .

near miss / شبه حادثه :

رویدادی که پتاسیل ایجاد جراحات و صدمات را داشته لیکن توسط شرائط محیطی کنترل شده است .

(personal protective equipment (p.p.e/ تجهیزات حفاظت شخصی :

کلیه تجهیزات و لباس هاس مورد نیاز یک فرد بهنگام کار که وی را نسبت به خطرات بهداشتی و ایمنی مصون می سازد .

dangerous occurence/ رخداد خطرناک :

رویدادی مشخص که از پتانسیل قابل ملاحظه ای در جهت ایجاد خسارت بروز حادثه و صدمات شغلی برخوردار است .

generic hazard/ مخاطرات عمومی :

مخاطراتی که به طور عام در صنایع مختلف موجود است لیکن بر اساس ویژگی های خاص هر صنعت در هر یک از شرایط از سطح ریسک خاصی برخوردار است .

hse policy statement /بیانیه خط مشی hse:

مدارکی که در آن خط مشی سازمان در راستای hse مستند شده و به اطلاع عموم می رسد .

lockout /tag out / سیستم قفل و بند :

سیستمی جهت برچسب گذاری موانع و جلوگیری از عملکرد حادثه ساز تجهیزات در حین بازرسی ها و تعمیرات .

toxic/سمی :

ویژگی خاصی از مواد شیمیایی، که توان بروز صدمات خاص به کارکنان را داراست .

(air purifing respiratory(apr /ماسک تنفسی تصفیه کننده هوا :

دراین نوع از ماسک های تنفسی از کارتریج و یا فیلترهای شیمیایی خاص استفاده شود .

combustible/ قابل احتراق :

این اصطلاح که توسط nfpaوdot بکار می رود ، مایعات تخصصی را که بر پایه اشتعال می سوزند، طبقه بندی می کند . nfpaوdot مایعاتی را که دارای نقطه اشتعال c 380 و یا بالاتر می باشند ، قابل احتراق می نامند . osha نیز این بازه نقطه اشتعال را بین c 380 تا c93.30 می داند.

NEGATIVE PRESSURE / فشار منفی :

ماسکهای تنفسی فشار منفی ، اکسیژن لازم را تامین نمی کنند بلکه تنها جنبه حفاظتی دارند . توصیه می شود از این محصولات بهنگام مواجهه با آلوده کننده هایی که به سرعت تاثیرات مخربی بر سلامتی وارد می سازند و همچنین در مورد آلوده کننده های هوایی ناشناخته استفاده نشود .

ضمناً بهتر است از این محصولات هنگامی استفاده می شود که درصد اکسیژن اتمسفر محیط بیش از ۵/۱۹ درصد باشد .

POSITIVE PRESSURE/ فشار مثبت :

ماسکهای تنفسی فشار مثبت ، جریان مداوم هوای تمیز و فیلتر شده را بمنظور افزایش راحتی و تامین اکسیژن بعهده دارند .

FLASH POINT/ نقطه اشتعال :

پائین ترین درجه حرارتی که در آن یک مایع قابل اشتعال با آزاد سازی مقداری بخار به صورت مشتعل در می آید .

UNSAFE ACT/ اقدام نا ایمن :

هر اقدامی که باعث انحراف از مسیر ایمن انجام کار شده و باعث افزایش پتانسیل بروز حادثه گردد .

exposure level/سطح مواجهه :

میزان خطر فیزیکی و شیمیایی محیطی که کارگران و کارکنان در آن به انجام وظایف خود مشغول اند .

eye hazards/ خطرات چشمی :

هر دسته از اشیاء که توانایی صدمه زدن به چشم را دارند . مانند: اشیای خارجی ، گردوغبار ، جرقه ، مایعات شیمیایی، بخارات و تشعشعات زیان آور .

flammable/ قابل اشتعال :

به ماده ای گفته می شود که دارای دمای اشتعال زیر ۳۷.۸ درجه سانتیگراد بوده و فشار بخار آن از ۶۰ psi در دمای ۳۷.۸ درجه سانتیگراد تجاوز نمی کند .

 

دسته بندی لباسهای حفاظتی

Level A Clothing:لباس هایی که هنگام نیاز حفاظتی بالا در مورد چشم- پوست وتنفس بکار می روند.

Level B Clothing:لباس هایی که زمان نیاز حفاظتی بالا در مورد چشم وتنفس وحفاظت کمتر بکار می روند.

Level C Clothing:لباس هایی که تنها در صورت نیاز حفاظتی تنفسی بکار می روند.

Level D Clothing:لباس هایی که تنها به منظور متحد الشکل بودن کارکنان بکار می رود.

نوشته‌های مشابه