|

انرژی باد چیست و مزایای استفاده از آن

انرژی باد، انرژی حاصل از هوای متحرک می باشد. هنگامی که تابش خورشید بطور نامساوی به سطوح ناهموار زمین میرسد سبب ایجاد تغییرات دما و فشار می گردد و در اثر این تغییرات باد بوجود می آید. همچنین اتمسفر کره زمین بدلیل حرکت وضعی زمین، گرما را از مناطق گرمسیری به مناطق قطبی انتقال می دهد که این امر نیز باعث بوجود آمدن باد می گردد.

 

جریانات اقیانوسی نیز به صورت مشابه عمل نموده وعامل ۳۰% انتقال حرارت کلی در جهان می باشند. در مقیاس جهانی این جریانات اتمسفری بصورت یک عامل قوی جهت انتقال حرارت و گرما عمل می نمایند. دوران کره زمین نیز می تواند در برقراری الگوهای نیمه دائم جریانات سیاره ای در اتمسفر، انرژی مضاعف ایجاد نماید.

 

 

 

 

مزایای استفاده انرژی باد

۳-۱- عدم نیاز توربینهای بادی به سوخت که در نتیجه از میزان مصرف سوختهای فسیلی
می کاهد.
۳-۲- رایگان بودن انرژی باد
۳-۳- توانایی تأمین بخشی از تقاضای انرژی برق
۳-۴- کمتر بودن نسبی قیمت انرژی حاصل از باد در بلندمدت
۳-۵- تنوع بخشیدن به منابع انرژی و ایجاد سیستم پایدار انرژی
۳-۶- قدرت مانور زیاد جهت بهره برداری در هر ظرفیت و اندازه (از چند وات تا چندین مگاوات)
۳-۷- عدم نیاز به آب
۳-۸- عدم نیاز به زمین زیاد برای نصب
۳-۹- ایجاد اشتغال
۳-۱۰- نداشتن آلودگی زیست محیطی
منبع: .satba.gov.ir

نوشته‌های مشابه