انستیتوها بازوی فنی و علمی صنعت گاز

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: انستیتوها به‌عنوان بازوی فنی و علمی همواره باید در کنار صنعت گاز حرکت کنند.

به نقل از شرکت ملی گاز ایران، حسن منتظرتربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه رویکرد کلی انستیتوها این است که بتوانند ارتباط تنگاتنگی بین دانشگاه و صنعت به‌وجود آورند و روی پروژه‌های کلان کار کنند، گفت: کارهای پژوهشی شرکت ملی گاز ایران در قالب همین انستیتوها دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طرح‌های پژوهشی شرکت ملی گاز ایران در قالب چهار انستیتو ال‌ان‌جی (گاز طبیعی مایع شده)، فرآورش گاز، توربین و هوشمندسازی یا اندازه‌گیری هوشمند دنبال می‌شود، ادامه داد: این انستیتوها به‌عنوان بازوی فنی و علمی همواره باید در کنار صنعت گاز حرکت کنند و هرگاه صنعت با مشکلی نظیر تولید کالای جدید، مباحث مرتبط با کاتالیست‌ها یا نیازهای عملیاتی روبه‌رو شد، به‌عنوان پشتوانه‌ای علمی در کنار این صنعت حاضر باشند.

معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه در انستیتو اندازه‌گیری هوشمند، مسائلی که در ارتباط با اندازه‌گیری گاز است دنبال می‌شود، افزود: اندازه‌گیری گاز بسیار مسئله مهمی است، زیرا احجام زیادی از گاز در کشور خرید و فروش می‌شود و اندازه‌گیری از ارکان اصلی آن است؛ به لحاظ بار مالی برای طرف‌های معامله و اهمیت آن در دقت اندازه‌گیری برای فروش، صادرات و تبادل گاز مهم است.

تربتی اظهار داشت: در این انستیتو، بحث‌های مربوط به اندازه‌گیری در سه بخش پیگیری می‌شود، بحث تجهیزات اندازه‌گیری که تلاش می‌کنیم تجهیزات مورد نیاز اندازه‌گیری از طریق انستیتو بومی‌سازی شود و فناوری آن توسعه یابد و کشور در عمل صاحب دانش فنی شود.

وی تصریح کرد: در بحث دانشگاه باید تلاش کنیم فرهنگ مطالعات اندازه‌گیری رواج یابد و دانشجویان را مجاب کنیم تا مباحث مربوط به اندازه‌گیری را به‌عنوان موضوع‌های مطالعاتی خود انتخاب کنند و این تلاش همسو با پیوند صنعت و دانشگاه است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به بحث ساخت تجهیزات و ساخت کالیبراسیون هم اشاره کرد و افزود: در واقع، این مسئله به تداوم ثبات اندازه‌گیری برمی‌گردد، یعنی افزون بر آنکه تجهیز باید دقیق باشد، مداومت در دقت هم لازم است، بنابراین چنانچه بخواهیم این دقت در اندازه‌گیری همیشه پایدار بماند، موضوع کالیبراسیون مطرح می‌شود.

به گفته تربتی، زمانی این تلاش به ثمر می‌رسد که بتوانیم مراکز کالیبراسیون را از طریق انستیتو دنبال، بومی‌سازی یا تولید کنیم.

وی ضمن اشاره به بحث هوشمندسازی گفت: در بحث اندازه‌گیری، اندازه‌گیری صرف مطرح نیست، بلکه اندازه‌گیری باید هوشمند باشد؛ به‌طوری که در کنار کنتورهای هوشمند، شبکه هوشمند هم می‌تواند مطرح باشد که در این حالت، کنتور بیشتر ناظر به تجهیزات اندازه‌گیری هوشمند و شبکه هوشمند ناظر به چگونگی جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها و چگونگی استفاده از آنها در محاسبات مربوط به صورتحساب‌ها است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اهمیت مباحث عنوان‌شده، تصریح کرد: با توجه به اینکه این انستیتو در دانشگاه علم و صنعت تعریف شده و آنجا هم از گذشته، سابقه خوبی در بحث مربوط به اندازه‌گیری گاز داشته است، امیدوارم در این زمینه بتوانیم به نتایج بسیار خوبی برسیم.

خبرگزاری مهر

نوشته‌های مشابه