انواع ظرفیت

ظرفيت ذخيره
            ظرفيت ذخيره، ذخيره سرد، ذخيره داغ و ذخيره گردان آماده به كاري را گويند كه در صورت كمبود مي‏تواند وارد مدار شود.
ظرفيت نامي
            ظرفيت نامي، توان پيوسته‏اي است كه پيمان و سفارش و طراحي مولد برق بر اساس آن صورت مي‏گيرد و در لوحه ويژگي‏هاي فني سازنده ذكر مي‏شود.
ظرفيت علمي مولد
            ظرفيت علمي مولد، عبارت از بيشترين توان قابل دست‏يابي از يك مولد برق با يك نيروگاه با توجه به شرايط محل نصب
  • ارسال شده توسط : فناوری اطلاعات
  • ۱۸ بهمن, ۱۳۹۶