برق کشاورزان در ۱۹ ساعت از شبانه روز رایگان شد

برق کشاورزان در ۱۹ ساعت از شبانه روز رایگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، مصطفی رجبی مشهدی گفت: کشاورزان در صورت استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی، از معافیت‌های مرتبط با طرح‌های مدیریت بار بهره مند خواهند شد.

وی ادامه داد: همچنین اگر معادل ٨٠ درصد ظرفیت برقی چاه‌ها از نیروگاه‌های خورشیدی برای تأمین برق استفاده شود، معافیت لازم را از طرح‌های مدیریت بار تابستان خواهند داشت و همچنین در صورتی که کشاورزان پنج ساعت که شامل ساعات گرم بعد از ظهر تابستان است با صنعت برق همکاری کنند، هزینه برق مصرفی در بقیه ۱۹ ساعت شبانه روز رایگان خواهد بود.

مدیرعامل توانیر در عین حال از خرید برق صرفه‌جویی شده توسط کشاورزان خبر داد و گفت: اگر کشاورزان بتوانند با بهینه سازی سیستم‌های برقی چاه‌های کشاورزی و یا همکاری بیشتر، صرفه‌جویی بیشتری داشته باشند، به صورت پلکانی افزایشی، برق صرفه‌جویی شده را با نرخی در حدود دو هزار و ۵۰۰ تومان یعنی ۴ برابر هزینه تأمین برق از آنها خریداری خواهیم کرد.

رجبی مشهدی افزود: بر اساس محاسبات صورت گرفته، هر چاه کشاورزی با مصرف متعارف، می‌تواند از این طریق و با اندکی صرفه‌جویی بیشتر، در حدود ٨ تا ١٠ میلیون تومان از صنعت برق پاداش دریافت کند که البته باید قبل‌تر این همکاری را به اداره برق منطقه خود اعلام کنند.

نوشته‌های مشابه