خرید ترانس برق خورشیدی و سولار

تجهیزات کنترلی خطوط توزیع برق/ ترمومتر ترانسفورماتور 2

تجهیزات کنترلی خطوط توزیع برق/ ترمومتر ترانسفورماتور 2

انواع ترمومتر:
در ترانسفورماتورهای قدرت دو نوع ترمومتر قرار دارد :

1 – ترمومتر روغن ( Oil Themometer )

2 – ترمومتر سیم پیچ ( Winding Thermometer )

توضیحات بیان شده در بالا بیشتر در ساختار ترمومترهای روغن بوده است . ترمومترهای سیم پیچ علاوه بر داشتن شرایط بالا یک سری لوازم دیگر نیز احتیاج دارند که به آن ها می پردازیم.برای ترمومترهای سیم پیچ یک ترانس جریان بوشینگی نیاز است که معمولاً در فاز وسط سیم پیچ ها نصب میشود که نمونه جریانی را به ترمومتر سیم پیچ می فرستد. ( بطور مثال با نسبت 2/1175 ) .

این نمونه جریان در انواع قدیم این نوع ترمومترها وارد جعبع ترمومتر شده و کپسول دیگری را تحت تاثیر قرار میداد بطوری که در داخل این کپسول نوعی سیم پیچ حرارتی قرار داشته که بسته به میزان جریان عبوری باعث تولید حرارت شده و چون با کپسول روغن بطور سری قرار داشتند باعث انحراف بیشتر عقربه نشاندهنده می شدند .
اما امروزه این نمونه جریان در همان بالای ترانس بروی باکسی که روی سنسور قرار میگیرد وارد میشود که در داخل باکس یک برد قابل تنظیم قرار دارد و جازه تغییر تنظیمات را میدهد تا بسته به نوع محل و ترانس بتوان آن را تنظیم نمود . پس از تنظیم ، نمونه جریان وارد یکسری مقاومتهای وات بالا شده و بخشی از سنسور که خارج از روغن است ( سنسور بصورت کاملاً ایزوله با محیط اطراف خود است ) را گرم کرده که دماهای روغن و این مقاومتها توام باعث سنس حرارت بیشتر سنسور میشوند .

معمولا حرارت ترمومتر سیم پیچ با ترمومتر روغن حدوداً 10 درجه سانتیگراد با هم تختلاف دارند .

در ترمومترها برای ثبت بالاترین میزان انحراف عقربه یک عقربه اضافه قرارد دارد که با بالاتر رفتن عقربه نشاندهنده آن هم بالا میرود تا حداکثر حرارت تولید شده برای بررسی میزان حرارتی روغن ترانس ثبت شود . این عقربه با پائین آمدن عقربه نشاندهنده در جای خود باقی می ماند .

یکسری عوامل برای مراقبت از ترمو مترها باید انجام گیرد تا از صدمه و عملکرد کاذب آن کاسته شود . ترمومترها باید سالی حداقل یکبار مورد تست قرار گیرند بدین صورت که با حرارت غیر مستقیم سنسور و با ترمومتر مرجع عملکرد آن چک شود . نباید سنسور به یکباره در حرارت بالاتری قرار گیرد و یا اگر در حرارت بالایی است به یکبار سرد شود و یا در معرض هوا قرار داده شود . محفظه سنسور باید کاملاً مملو از روغن باشد . جعبه ترمومتر باید نسب به رطوبت ایزوله باشد و امکان نفوذ آب به داخل محفظه وجود نداشته باشد .چرخدنده ها و میکرو سوئیچ ها را از لحاظ روان بودن چک شوند . عملکرد میکرو سوئیچ ها در ارسال سیگنال به اتاق کنترل چک شوند.