خط لوله

تصمیم جدید اروپا برای اجتناب از بحران انرژی

اروپا برای اجتناب از مواجهه با بحران زمستانی، سرگرم بررسی تمدید سقف قیمت گاز است که اوایل سال میلادی معرفی کرده بود.

روزنامه فایننشیال تایمز با اشاره به سند ارائه شده به دیپلمات‌های اروپایی نوشت: اروپا از این هراس دارد که درگیری در خاورمیانه و خرابکاری در یک خط لوله، باعث افزایش قیمت گاز در زمستان امسال شود.

طبق این سند، هیچ نشانه‌ای از این که سقف قیمت اعمال شده، پیامدهای منفی داشته است، وجود ندارد و قیمت گاز تقریبا ۹۰ درصد کمتر از سال میلادی گذشته است.

مقامات و دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا به فایننشیال تایمز گفتند که کاهش قیمت انرژی و سطح بالای گاز ذخیره شده ممکن است برای رفع نگرانی نسبت به تاثیر جنگ یا اقدامات خرابکارانه احتمالی در زیرساخت‌های گاز، کافی نباشد. همچنین این سند ارائه شده، به دنبال تمدید مقررات اضطراری است که به کشورهای عضو اجازه دادند به صدور مجوز برای مزارع بادی و پارک‌های خورشیدی سرعت دهند.

کمیسیون اروپا قرار است ماه آینده پیشنهادی درباره این که کدام تدابیر باید ادامه پیدا کنند، ارائه کند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، قیمت گاز در بازار اروپا، روز جمعه تحت تاثیر پیامدهای منفی تنش‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه بر عرضه جهانی، ۱.۹ درصد افزایش یافت و در بالاترین حد یک هفته اخیر بسته شد.

ایسنا

نوشته‌های مشابه