توزیع پنل های خورشیدی میان عشایر استان تهران - مهرشید نیرو • مجری انواع میکروتوربین

توزیع پنل های خورشیدی میان عشایر استان تهران

مدیر عشایر استان تهران از توزیع پنل خورشیدی میان ۱۲۵ خانوار عشایری استان تهران در آینده نزدیک خبر داد.

فرشید ذبیحی در تشریح بهره مندی خانوارهای عشایریاز پنل های خورشیدی گفت: با همکاری شرکت توزیع برق استان تهران توزیع پنل های خورشیدی میان ۱۲۵ خانوار عشایریاستان تهران انجام خواهد شد.

وی افزود: تاکنون در راستای اجرای این طرح در فاز نخست ۱۵ خانوار عشایری در دشت لار از نعمت و امکانات این پنل های خورشیدی برخوردار شدند قطعا هدف از اجرای این طرح رفاه و تامین برق جامعه عشایراستان تهران است.

وی ادامه داد: بی تردید توزیع پنل های خورشیدی میان عشایراستان تهران، رفاه و تامین روشنایی مناسب و جلوگیری از تخریب جنگل را به همراه دارد.

وی درباره هزینه پنل های خورشیدی نیز گفت: هر پنل خورشیدی ۸ میلیون و پانصد هزار تومان هزینه دارد که تنها ۱۰ درصد از این مبلغ از سوی عشایر و ۹۰ درصد از سوی اعتبارات شرکت توزیع برق استان تهران تامین می شود. باید به این نکته توجه کنیم که سرمایه گذاری در زمینه بهره وری از انرژی های تجدیدپذیر علاوه بر جلوگیری از کاهش منابع سوختی، حفاظت از محیط زیست و کاهش آلودگی های مربوطه را نیز به همراه دارد.

مدیر امور عشایراستان تهران تاکید کرد: ظرف روزهای آینده تمامی ۱۲۵ خانوار عشایری از این امکان برخوردار می شوند اقدامی که بر اساس خواست و مطالبه عشایر با همکاری شرکت توزیع برق استان تهران انجام می شود و عشایر برای دریافت این پنل های خورشیدی می توانند به ادارات امور عشایرو یا شرکت تعاونی در شهرستانها مراجعه کنند.

ایسنا

نوشته‌های مشابه