تولید بیش از ۳۸ هزار گیگاوات ساعت برق در سال گذشته - مهرشید نیرو •

تولید بیش از ۳۸ هزار گیگاوات ساعت برق در سال گذشته

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: ۳۸ هزار و ۱۹۸ گیگاوات ساعت برق در سال ۱۴۰۰ در خوزستان تولید شد.

فرامرز شادفر با اشاره به تولید ۳۸ هزار و ۱۹۸ گیگاوات ساعت برق در سال ۱۴۰۰ در خوزستان، اظهار کرد: از این مقدار برق تولیدی ۲۴.۱ درصد توسط نیروگاه‌های برق‌آبی، ۷۲.۷ درصد به وسیله نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی و ۱.۶ درصد توسط نیروگاه‌های تولید پراکنده تولید شده است.

وی با بیان اینکه نیروگاه غرب کارون در تابستان ۱۴۰۰ با تزریق انرژی معادل ۶۰۰ گیگاوات ساعت سهم ۱.۶ درصدی از کل تولید این سال را داشته است، تصریح کرد: از ۷۲.۷ درصد برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی و گازی، ۴۳ درصد توسط نیروگاه‌های بخش دولتی (رامین و ماهشهر) و ۵۷ درصد توسط نیروگاه‌های بخش خصوصی (زرگان، آبادان، خرمشهر، شهدای پیروز بهبهان و فجر) تولید و به شبکه تحویل شده است.

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه‌ای خوزستان افزود: انرژی مصرفی در سال ۱۴۰۰ برابر ۴۰ هزار و ۲۹۶ گیگاوات ساعت بوده که نشان دهنده حدود ۸.۷ درصد افزایش مصرف انرژی نسبت به مدت مشابه در سال قبل است. پیک این سال نیز به میزان ۸ هزار و ۴۸۹ مگاوات بوده که نسبت به سال قبل ۰.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

به نقل از شرکت برق منطقه‌ای خوزستان، شادفر اظهار کرد: به منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه و استفاده بهینه از انرژی الکتریکی جابه‌جایی مصارف غیر ضروری از ساعات اوج مصرف (ساعت ۱۸ تا ۲۱) به سایر ساعات شبانه‌روز توسط کلیه مصرف کنندگان امری لازم و ضروری است.

بر اساس این گزارش، ظرفیت منصوبه تولید نیروی برق استان خوزستان در بخش انتقال برابر با ۱۳ هزار و ۱۹۶ مگاوات بوده که سهم بخش آبی از این مقدار ۸ هزار و ۱۶۹ مگاوات و بخش حرارتی ۵ هزار و ۲۷ مگاوات است. ظرفیت تولید برق بخش DG خوزستان نیز ۱۳۹ مگاوات است.

 ایسنا

نوشته‌های مشابه