نیروی خورشیدی

تولید نیروی خورشیدی در اروپا رکورد زد

عرضه نیروی خورشیدی در اتحادیه اروپا طی ماههای ژوئن و ژوییه رکورد بالای جدیدی در سال ۲۰۲۱ ثبت کرد و سهمش از کل برق تولیدی در این منطقه به ۱۰ درصد رسید.

آمار اندیشکده اقلیمی مستقل امبر نشان داد ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا جمعا ۳۹ تراوات برق از پنلهای خورشیدی در ماههای ژوئن و ژوییه تولید کردند که بالاتر از ۱۰.۹ تراوات در سال ۲۰۱۸ بود.

با افزایش تولید و استفاده از پنلهای خورشیدی، رکوردهای جدیدی در هشت کشور اتحادیه اروپا از جمله اسپانیا و آلمان به ثبت رسید. با این حال مجموع تولید برق از انرژی خورشیدی در اتحادیه اروپا همچنان پایینتر از زغال سنگ است که در ماههای ژوئن و ژوییه سهم ۱۴ درصدی داشت.

کمیسیون اروپا در راستای بسته سیاستهای اقلیمی، اصلاح مقررات انرژی تجدیدپذیر را پیشنهاد کرده که تعیین می کند این بلوک با چه سرعتی باید استفاده از منابعی مانند انرژی خورشیدی، بادی و زیست توده را افزایش دهد. یک هدف داخلی برای اتحادیه اروپا برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر از مجموع مصرف به ۴۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ در مقایسه با ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۹ تعیین شده است.

آمار امبر نشان داد آلمان بزرگترین سهم را از تولید نیروی خورشیدی در این منطقه داشت که از ۱۱.۵ تراوات به ۱۳.۴ تراوات رسید و ۱۷ درصد از کل برق تولید شده در این کشور در تابستان سال ۲۰۲۱ را تشکیل داد.

اسپانیا بزرگترین رشد دوره تابستان را در چهار سال گذشته داشت و سهم تولید نیروی خورشیدی در این کشور بیش از دو برابر افزایش یافت و از ۳.۱ تراوات در سال ۲۰۱۸ به ۶.۴ تراوات در سال ۲۰۲۱ رسید که معادل ۱۶ درصد از کل برق تولید شده در اسپانیا در سال میلادی جاری است.

دومین رشد بزرگ چهار سال اخیر مربوط به هلند بود که تولید برق خورشیدی در این کشور تقریبا سه برابر شد و از ۱.۱ تراوات در سال ۲۰۱۸ به ۳.۲ تراوات رسید و سهم نیروی خورشیدی از مجموع تولید برق به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت و به ۱۷ درصد رسید.

ایتالیا در رتبه سوم ایستاد اما رشد قابل توجهی طی این مدت نداشت و تولید برق خورشیدی در این کشور از ۵.۷ تراوات به حدود شش تراوات رسید.

بر اساس گزارش رویترز، امبر اعلام کرد میانگین سالانه عرضه نیروی خورشیدی در اتحادیه اروپا به طور متوسط ۱۴ تراوات ساعت در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بود و انتظار می رود در سال ۲۰۲۱ هم میزان مشابهی باشد اما باید دو برابر شده و به سالانه ۳۰ تراوات ساعت افزایش پیدا کند تا اهداف اقلیمی سال ۲۰۳۰ محقق شود.

ایسنا

نوشته‌های مشابه