مخازن

حال سدهای کشور بهتر شد

آمار بهره برداری از سدهای مخزنی کشور تا نهم اردیبهشت‌ماه نشانگر پرشدگی ۶۴ درصد مخازن سدهای کشور است.

در حال حاضر میزان ورودی آب به سدهای کشور تا نهم فروردین ماه معادل ۲۸ میلیارد و ۹۷۰ میلیون مترمکعب بوده که این عدد در مقایسه با سال گذشته که عددی معادل ۲۲ میلیارد و ۵۱۰ میلیون مترمکعب بوده ۲۹ درصد افزایش داشته است، همچنین میزان خروجی از مخازن سدهای کشور در این تاریخ معادل ۱۶ میلیارد و ۴۴۰ میلیون مترمکعب ثبت شده که این عدد در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۱۵ میلیارد و ۱۵۰ میلیون مترمکعب بوده بیانگر افزایش ۹ درصدی است.

در شرایط کنونی حجم آب موجود در مخازن ۳۱ میلیارد و ۶۰ میلیون مترمکعب ثبت شده که نسبت به سال گذشته که عددی معادل ۲۶ میلیارد و ۶۱۰ میلیون مترمکعب بوده ۱۹ درصد افزایش داشته و درصد پرشدگی مخازن سدهای کشور به عدد ۶۴ درصد رسیده است.

وضعیت سدهای مهم (شرب  – کشاورزی) بیانگر این است که در ۲۷ سد، درصد پرشدگی بیش از ۵۰ درصد است به طوری که سد زنجیره کارون ۹۶ درصد و سد دز ۹۸ درصد و سد چره و مارون  استان خوزستان به ترتیب ۷۸ و ۱۰۰درصد آب دارند همچنین میزان آب در سد گلپایگان و کوچری ۷۵ درصد است. همچنین در سد شهید قنبری استان آذربایجان غربی ۸۳ درصد، سد استقلال ۵۴ درصد و سد جگین استان هرمزگان ۹۸ درصد پر هستند.

سد تالوار استان زنجان ۹۸ درصد، سد بیجار استان گیلان ۶۵ درصد، سد رودبار و استان لرستان ۸۱ درصد، سد درودزن، ملاصدرا  ۶۳ درصد و سد سلمان فارسی استان فارس ۶۷ درصد پرهستند. همچنین در استان کرمانشاه نیز سد داریان ۹۳ درصد و در استان سیستان و بلوچستان سد پیشین ۷۵ درصد و سد ریزدان ۷۶ درصد و سد خیرآباد ۵۷ درصد و سد ماشکید اولیا استان سیستان و بلوچستان ۵۵ درصد پر هستند.

حال سدهای کشور بهتر شد

همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور معادل ۱۸۴.۳ میلی‌متر بوده که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره مشابه درازمدت ۲۱۶.۵ میلی‌متر ۱۵ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که عددی معادل ۱۶۸.۷ میلی‌متر بوده ۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ایسنا

نوشته‌های مشابه