خریدهای انرژی چین از آمریکا کمتر از توافق تجاری خواهد شد

در حالی که پکن و واشنگتن تحت توافق تجاری فاز ۱ توافق کرده بودند که چین امسال ۲۶ میلیارد دلار محصولات انرژی از آمریکا خریداری کند، اما چین نخواهد توانست این به هدف برسد.

به نقل از راشاتودی، در حالی که پکن و واشنگتن تحت توافق تجاری فاز ۱ توافق کرده بودند که چین امسال ۲۶ میلیارد دلار محصولات انرژی از آمریکا خریداری کند، اما چین نخواهد توانست این به هدف برسد.

حتی قبل از پاندمی ویروس کرونا همه تحلیل‌گران معتقد بودند که چین نخواهد توانست خواسته‌های آمریکا در توافق تجاری فاز اول را برآورده کند و ۲۶ میلیارد دلار محصولات انرژی از آمریکا خریداری کند. سقوط شدید قیمت‌ها نفت و کاهش تقاضای سوخت به علت پاندمی کرونا باعث شده است تا دستیابی به این هدف برای چین سخت‌تر و غیرممکن‌تر شود و داده‌های ۵ ماه اول ۲۰۲۰ این امر را تأیید می‌کند.

قیمت بسیار پایین محصولات انرژی در شرایط کنونی در مقایسه با ژانویه نشان می‌دهد حتی اگر چین واردات این محصولات از آمریکا را به شدت افزایش دهد نخواهد توانست از لحاظ ارزش کل به حد مورد انتظار برسد.

تحلیل‌گران معتقدند حتی اگر چین عزم خود برای برآوردن شرایط توافق تجاری را جزم کند، ۵۲.۴ میلیارد دلار از محصولات انرژی آمریکا را در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ خریداری کند. طبق تخمین مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون، تا پایان ماه می ۲۰۲۰ چین تنها ۲ میلیارد دلار از محصولات انرژی آمریکا را خریداری کرده است که این با هدف سالانه ۲۶ میلیارد دلاری فاصله زیادی دارد.

 

خبرنگار مهر

نوشته‌های مشابه