خرید گاز در اتحادیه اروپا اشتراکی می‌شود - مهرشید نیرو- میکروتوربین، پنل خورشیدی

خرید گاز در اتحادیه اروپا اشتراکی می‌شود

اتحادیه اروپا در راستای تلاش برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی روسیه و ذخیره سازی برای آمادگی در برابر شوک‌های عرضه، قصد دارد پیش از زمستان خرید گاز به صورت مشترک را آغاز کند.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اروپا که بازوی اجرایی اتحادیه اروپاست، هفته گذشته برنامه‌ای را با هدف توقف واردات سوختهای فسیلی از روسیه تا سال ۲۰۲۷ از طریق سرعت بخشیدن به سرمایه گذاری‌های در انرژی تجدیدپذیر، صرفه جویی انرژی و استفاده از سوختهای فسیلی غیرروسی رونمایی کرد.

روسیه که ۴۰ درصد از گاز اتحادیه اروپا را تامین می کند، از زمان حمله نظامی به اوکراین، عرضه گاز به لهستان، بلغارستان و فنلاند را در پی امتناع این کشورها از پرداخت پول گاز به روبل، قطع کرده است.

کادری سیمون، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، در مصاحبه با رویترز گفت: این بلوک با حمایت پلتفرمی که ماه گذشته راه اندازی شد و تقاضای کشورها را بررسی و استفاده از زیرساخت واردات گاز غیرروسی را هماهنگ می‌کند، قصد دارد خرید گاز به شکل اشتراکی را امسال آغاز کند.

خرید اشتراکی برای کشورها داوطلبانه خواهد بود. تحلیلگران می‌گویند این طرح ممکن است برای تامین حجم قابل توجه گاز با مشکل روبرو شود زیرا بازار جهانی کمبود عرضه پیدا کرده است یا راه اندازی سریع این طرح به دلیل پیچیدگی هماهنگی میان شرکتها، دولتها و بروکسل برای خرید، ممکن است به این راحتی نباشد.

سیمسون گفت: با اقدام جمعی، کشورهای اتحادیه اروپا می توانند به عرضه‌ای دست پیدا کنند که به طریق دیگر در دسترس نخواهد بود. امسال حجم گاز محدودی در بازار جهانی وجود دارد. وی با اشاره به توافق مارس میان آمریکا و اتحادیه اروپا برای ارسال ۱۵ میلیارد متر مکعب اضافی گاز طبیعی مایع به اروپا در سال میلادی جاری، گفت: به دلیل تصمیمات سیاسی، تنها بخشی از این عرضه به بازار می‌آید.

اتحادیه اروپا هر سال ۱۵۵ میلیارد متر مکعب گاز از روسیه وارد می‌کند.

بروکسل اعلام کرد کشورها باید از تجدیدپذیرها و صرفه جویی انرژی برای جایگزین کردن این حجم گاز استفاده کنند و انتظار دارد تقاضا برای گاز تا سال ۲۰۳۰ تحت اهداف تغییرات اقلیمی اتحادیه اروپا، ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.

بر اساس گزارش رویترز، اما در کوتاه مدت، اروپا به سوختهای فسیلی وابسته می‌ماند. اتحادیه اروپا هفته گذشته قانونی را تصویب کرد که کشورها را ملزم می‌کند پیش از زمستان، تا ۸۰ درصد ذخیره گاز داشته باشند تا سپری در برابر شوکهای عرضه سوخت فسیلی ایجاد شود.

نوشته‌های مشابه