دستگاه های اجرایی مکلف به ایجاد مولد اضطراری شدند - مهرشید نیرو

دستگاه های اجرایی مکلف به ایجاد مولد اضطراری شدند

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه های اجرایی مکلف به ایجاد مولد اضطراری شدند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور ماده ۱۸ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند:

ماده ۱۸- تعرفه سوخت نیروگاه های خود تأمین که بنا بر اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می کنند، به میزان سوخت معرفی برای برق تحویل شده به شبکه در ساعات اوج مصرف معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی نیروگاه های حرارتی سال قبل تعیین می شود.

تبصره- بالاترین مقام کلیه وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی، مراکز نظامی، شهرداری ها، بیمارستان ها و مراکز درمانی و دیگر تاسیسات و ساختمان ها به تشخیص سازمان پدافند غیرعامل مکلفند با استفاده از منابع داخلی خود مولد اضطراری با ظرفیت کافی ایجاد کنند و علاوه بر مواقع اضطراری در مواقع کمبود در شبکه برق کشور نیز این مولدها را برای تامین بخشی از مصرف خود و یا برای تحویل برق به شبکه مورد استفاده قرار دهند.

 ایسنا

نوشته‌های مشابه