زمانبندی تازه برای تامین برق واحدهای فولادی و سیمانی

زمانبندی تازه برای تامین برق واحدهای فولادی و سیمانی

قطع برق صنایع بزرگ که بعضا منجر به توقف فعالیت کارخانجات و اعتراض صاحبان این صنایع شد، موجب شد دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﯿﮏ ﺑﺎر ﮐﺸﻮر در تصمیمی تازه، ساعات فعالیت صنایع فولادی و سیمانی را تغییر دهد.

با توجه به قطعی برق صنایع بزرگ کشور همچون سیمان و فولاد و اعتراض صاحبان این صنایع به وضعیت فعلی، مقرر شد تجدیدنظری در نحوه فعالیت صنایع بزرگ صورت گیرد.

بر این اساس دبیرخانه کنترل پیک بار کشور از شرکت توانیر طی ابلاغیه‌ای به صنایع بزرگ کشور اعلام کرد که روزهای دوشنبه و سه شنبه صنایع سیمان از ساعت ۲۴ الی ۸ صبح بدون محدودیت و از ۸ صبح الی ۲۴ شب، ۳۰ درصد دیماند مصرفی اجازه فعالیت دارند.

همچنین در روزهای دوشنبه و سه شنبه صنایع فولادی از ساعت ۲۴ الی ۸ صبح با ۵۰ درصد دیماند مصرفی و از ۸ صبح الی ۲۴ شب با ۱۰ درصد دیماند مصرفی مجاز به کار هستند.

از روزهای چهارشنبه الی یکشنبه نیز صنایع سیمانی ۲۴ ساعته بدون محدودیت و صنایع فولادی ۲۴ ساعته با ۵۰ درصد دیماند مصرفی اجازه فعالیت دارند.

همچنین روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده تعطیل خواهند بود.

نحوه اداری همکاری صنایع سیمان و فولاد در جلسه روز شنبه مورخ ۲ مرداد ۱۴۰۰ بررسی و اعلام می‌شود.

 

مهر

نوشته‌های مشابه