سقوط ذخایر آب سدهای اسپانیا به پایین‌ترین رکورد ۲۷ ساله - مهرشید نیرو

سقوط ذخایر آب سدهای اسپانیا به پایین‌ترین رکورد ۲۷ ساله

سدهای برق آبی اسپانیا تابستان را در حالی پشت سر می گذارند که ذخایر آبی آنها به پایین‌ترین میزان سه دهه گذشته رسیده و با تشدید بحران انرژی، هزینه‌های برق را افزایش بیشتری می‌دهد.

 آمار منتشره از سوی وزارت نیروی اسپانیا نشان داد ظرفیت برق آبی در هفته منتهی به ۲۳ اوت، به ۳۶.۹ درصد رسید که پایین‌ترین میزان از سال ۱۹۹۵ است. ذخایر آب هم به میزان قابل‌ملاحظه‌ای پایین‌تر از میانگین ۱۰ ساله هستند.

برق آبی حدود ۱۶ درصد از ظرفیت تولید برق اسپانیا را تشکیل می‌دهد و کاهش ظرفیت تولید آن با کاهش تولید نیروی بادی و خورشیدی همزمان شده است که در پی وقوع طوفان‌های و هوای گرم و خشک، پایین‌تر از ظرفیت معمول شده است.

در حالی که محدود شدن تولید نیروی تجدیدپذیر، شرکت‌های تولید برق را ناچار خواهد کرد، استفاده از گاز را افزایش دهند اما مصرف کنندگان اسپانیایی با شوک‌های قیمت مشابه انگلیس و آلمان روبرو نخواهند بود زیرا اسپانیا و پرتغال از معافیت رگولاتوری برخوردارند که به آنها اجازه داده است قیمت عمده فروشی برق را از گاز جدا کنند.

طبق آمار شرکت “رِد الکتریکا” که شرکت انتقال برق اسپانیاست، مجموع تولید برق آبی طی سال گذشته، ۴۴ درصد کاهش یافت و به ۱۸ هزار و ۲۳۰ گیگاوات ساعت رسید.

بر اساس گزارش بلومبرگ، با این حال طبق گزارش اخیر کمیسیون اروپا، دورنمای برق آبی اسپانیا در ماه‌های آینده بهبود قابل توجهی پیدا نخواهد کرد.

 ایسنا

نوشته‌های مشابه