یک سوم شرکت‌های انرژی جهان به اخراج نیروهایشان روی آورده‌اند

دبیرکل انجمن جهانی انرژی گفت که بحران پاندمی کرونا آزمونی برای عملکرد سیستم انرژی جهان است و تغییرات مهمی را برای صنعت انرژی به همراه خواهد داشت.

به نقل از راشاتودی، دبیرکل انجمن جهانی انرژی، آنگلا ویلکینسون، گفت بحران پاندمی کرونا آزمونی برای عملکرد سیستم انرژی جهان است و تغییرات مهمی را برای صنعت انرژی به همراه خواهد داشت.

در تحقیق جدید این انجمن که در بر گیرنده بیش از ۱۰۰ کشور جهان است مشخص شد از هر ۵ شرکت ۴ شرکت به دنبال کاهش شدید هزینه‌های خود، شامل سرمایه‌گذاری و هزینه‌های جاری عملکردی، هستند.

ویلکینسون گفت: حدود ۴۰ درصد از شرکت‌های انرژی تا به حال ۱۰ درصد از هزینه‌های جاری عملکردی خود را حذف کرده‌اند. یک سوم از شرکت‌های بررسی شده در این تحقیق اعلام کرده‌اند که مجبورند نیروهای خود را اخراج کنند. هرچند آنها تلاش می‌کنند مشاغل از دست رفته را در حداقل نگاه دارند.

ویلکینسون همچنین گفت که ۸۰ درصد شرکت‌های انرژی سرمایه‌گذاری‌های خود در مسیر دیجیتالی شدن انجام داده‌اند.

ویلکینسون هشدار داد: ما در بحبوحه یک بحران عمیق در تاریخ زندگی بشر هستیم و باید با حقایق جدیدی روبرو شویم. بزرگترین تحولات مالی تاریخ و تغییرات گسترده در ساختار بخش انرژی در حال رخ دادن هستند.

 

خبرگزاری مهر

نوشته‌های مشابه