صنعت نفت لیبی وضعیت فورس ماژور بزرگترین میدان نفتی خود را برداشت

شرکت ملی نفت لیبی که متعلق به دولت مورد حمایت سازمان ملل این کشور می‌باشد اعلام کرد وضعیت فورس ماژور میدان نفتی شراره، بزرگترین میدان نفتی لیبی، را برداشته است.

به نقل از شین‌هوا، شرکت ملی نفت لیبی که متعلق به دولت مورد حمایت سازمان ملل این کشور می‌باشد اعلام کرد وضعیت فورس ماژور میدان نفتی شراره، بزرگترین میدان نفتی لیبی، را برداشته است.

شرکت ملی نفت لیبی در بیانیه خود اعلام کرد این شرکت به توافق افتخاری دست یافته است که طی آن گارد تأسیسات سوختی متعهد شده است تمام موانع میدان نفتی شراره را برداشته و تضمین کنند هیچ نفوذ امنیتی در آن رخ نخواهد داد تا شرکت ملی نفت بتواند وضعیت فورس ماژور میدان شراره را برداشته و تولید نفت آن را از سر بگیرند.

در این بیانیه آمده است: به این ترتیب شرکت ملی نفت اعلام می‌کند که از یکشنبه وضعیت فورس ماژور را برداشته است. در واقع دستورالعمل‌های لازم به اوپراتور این میدان، شرکت آکاکوس داده شده است تا ترتیبات لازم برای تولید نفت را با توجه به استانداردهای ایمنی، امنیت عمومی و بی‌خطر بودن عملیات، انجام دهند.

د رماه سپتامبر شرکت ملی نفت اعلام کرده بود که با توافق با نیروهای ارتش شرق لیبی وضعیت فورس ماژور میادین نفتی را بر خواهد داشت تا با شرایطی تولید و صادرات آن را از سر بگیرند.

خبرگزاری مهر

نوشته‌های مشابه