مولدهای تولید پراکنده برق تهران

ظرفیت مولدهای تولید پراکنده برق تهران افزایش یافت

با افتتاح و بهره‌برداری از هفت پروژه مولدهای تولید پراکنده (DG) در سال جاری ۵.۴۳ مگاوات به ظرفیت مولدهای تولید پراکنده شبکه برق منطقه‌ای تهران اضافه شد.

به نقل از وزارت نیرو، محمود پورباقری شهری، مجری مولدهای تولید پراکنده شرکت برق منطقه‌ای تهران با اعلام این خبر گفت: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها ضمن کسب موفقیت جدید در جلب مشارکت بخش خصوصی، امکان تأمین بخشی از انرژی مصرفی شبکه و تقویت شبکه جهت گذر از پیک بار تابستان را محقق کردیم و از مزایای افزایش راندمان تبدیل انرژی، تعویق هزینه‌های توسعه شبکه، پیک‌سایی و کاهش تلفات برق، بهبود سطح ولتاژ و کاهش هزینه‌های انتقال نیرو بهره‌مند شدیم.

وی افزود: با استفاده از اعتبارات بخش خصوصی برای توسعه و تقویت شبکه عمومی برق منطقه‌ای تهران، تعداد مولدهای تولید پراکنده گازسوز تاکنون به ۵۰ مورد با مجموع ظرفیت نامی بیش از ۳۰۰ مگاوات رسیده است.

پورباقری شهری، در خصوص زیرساخت‌های مورد نیاز برای احداث مولدهای تولید پراکنده اظهار داشت: شبکه گاز رسانی جهت تأمین گاز مصرفی مولدهای مقیاس کوچک، همکاری و مساعدت سایر ارگان‌های ذیربط جهت احداث و در اختیار قراردادن امکانات موجود به منظور بهره‌برداری از مولدهای مقیاس کوچک مانند شهرداری‌ها و …، امکان تبادلات ارزی جهت خرید و واردات مولدهای مقیاس کوچک و ثبات اقتصادی جهت اطمینان از بازگشت سرمایه از جمله زیرساخت‌های مورد نیاز برای احداث مولدهای تولید پراکنده به‌شمار می‌آید.

وی تأثیر اجرای این پروژه‌ها را برای مردم با اهمیت دانست و گفت: نصب و راه‌اندازی این مولدها، موجب تأمین برق پایدار، کاهش خاموشی‌های احتمالی، افزایش راندمان تبدیل انرژی و حفظ بهتر ذخایر و کاهش آلودگی زیست محیطی می‌شود.

خبرگزاری مهر

 

نوشته‌های مشابه