تجهیزات کنترلی خطوط توزیع برق / فن ترانسفورماتور

یک ترانسفورماتور یک واقعیت بسیار ساده در مورد برق است همراه با یک فن ترانسفورماتور: هنگامی که یک جریان الکتریکی نوسان از طریق سیم جریان می یابد، یک میدان مغناطیسی (الگوی نامرئی از مغناطیس) یا “جریان شار مغناطیسی” را در اطراف آن ایجاد می کند. قدرت مغناطیس (که دارای نام فنی تراکم شار مغناطیسی است) به طور مستقیم با اندازه جریان الکتریکی ارتباط دارد. بنابراین جریان بزرگتر، میدان مغناطیسی قوی تر می شود. در حال حاضر یکی دیگر از واقعیت های جالب در مورد برق این است که هنگامی که یک میدان مغناطیسی در اطراف یک قطعه سیم متمرکز می شود، جریان الکتریکی را در سیم ایجاد می کند. بنابراین اگر یک سیم پیچ دوم را در کنار اولین قرار داده و یک جریان الکتریکی نوسان را به اولین کویل ارسال کنیم، ما یک سیم الکتریکی را در سیم دوم ایجاد کرده ایم. جریان در اولین کویل معمولا جریان اصلی نامیده می شود و جریان در سیم دوم جریان ثانویه است. آنچه که ما در اینجا انجام دادیم جریان برق از طریق یک فضای خالی از یک سیم پیچ به سیم دیگری می باشد. این القای الکترومغناطیسی نامیده می شود زیرا جریان در اولین کویل موجب جریان در سیم پیچ شده است. ما می توانیم انرژی الکتریکی را از یک کویل به دیگری به صورت موثرتر عبور دهیم. که هر ترانسفورماتور احتیاج به یک فن ترانسفورماتور دارد.

همانطور که می دانید خنک سازی واقعا برای زندگی یک ترانسفورماتور ضروری است. استفاده از یک فن ترانسفورماتور برای ترانسفورماتورها خیلی ضروری و حیاتی است. افزایش گرما تاثیر عمده ای بر تخریب کیفیت عایق دارد و طول عمر آن را کاهش می دهد بنابراین فن می تواند دستگاه را خنک کند و باعث افزایش طول عمر بیشتر آن ها شود.

فن ترانسفورماتور با کارایی بالا طراحی شده است تا گرما تولید شده توسط تلفات ترانسفورماتور را از بین ببرد در حالی که فن مطابق با نیازهای بازار و اطمینان از عملیات ناپایدار در تمام مناطق صنعتی است.

فن همچنین این امکان را می دهد که ترانسفورماتورها بتوانند از حد معمول گرم تر شوند و گرمای زیاد را تحمل کنند برای هر دستگاهی یک خنک کننده ضروری است برای یک ترانسفورماتور نیز ، فن یک بخش جداناپذیر می باشد.

فن ترانسفورماتور همچنین موجب صرفه جویی در انرژی و کاهش هزینه های عملیاتی می شوند.

نصب فن ترانسفورماتور

فن ترانسفورماتور باید در نزدیکی ترانسفورماتور نصب شود پس هنگام نصب فن باید این نکته را حتما در نظر بگیرید همچنین در نظر گرفتن تابش مستقیم خورشید به فن ترانسفورماتور یکی دیگر از موارد مهم هنگام نصب فن ترانسفورماتور می باشد.

فن ترانسفورماتور مخصوص تمامی اامات مورد نیاز برای سیستم های خنک کننده ترانسفورماتور بزرگ را مطابق با DIN EN 50216-12 برآورده می کنند. فن ترانسفورماتور با اامات یک عمر طولانی و مقاومت بالا در برابر اسپری نمک (حفاظت از خوردگی کلاس C5M به عنوان DIN EN ISO 12944) مطابقت دارند.

فن ترانسفورماتور در اندازه های ۵۰۰ تا ۱۲۵۰ میلی متر با عملکرد هوا تا ۱۳ مگاوات بر ثانیه می باشند.

نوشته‌های مشابه