تک‌سکو

قول مساعد شرکت پخش فرآورده‌های نفتی برای تسهیل ساخت جایگاه سوخت «تک‌سکو» در تهران

مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از همکاری و تسریع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در روند صدور مجوز راه‌اندازی جایگاه‌های سوخت «تک‌سکو» در تهران خبر داد.

سعید بیگی با اشاره به نشست مشترک خود با فریدون یاسمن، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران، در خصوص تسهیل روند ساخت جایگاه سوخت«تک‌سکو»، گفت: مصوبه شورای شهر تهران شهرداری را ملزم به احداث جایگاه‌های سوخت «تک سکو» در پایتخت کرده است. با این حال، به دلیل عواملی که خارج از اختیار شهرداری تهران بود، اجرای این مصوبه به تعویق افتاده است.

وی ادامه داد: شرکت ساماندهی در ماه‌های اخیر تمامی مقدمات را فراهم و قراردادهای لازم را تهیه کرده است؛ اما شروع عملیات اجرایی منوط به صدور مجوز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران است.

بیگی با بیان این که موضوع صدور مجوز برای جایگاه‌های سوخت« تک سکو» باید در کمیسیونی خاص طرح و تأیید شود، گفت: ۲۰ نقطه از تهران را برای این کاربری به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی معرفی کردیم و شرایط را شرح دادیم.

بر اساس گزارش سایت شهر، وی ضمن تشکر از همراهی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تهران برای اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر گفت: فریدون یاسمی مدیر منطقه تهران قول داد که الزامات برگزاری کمیسیون تا آخر هفته جاری فراهم شود و کمیسیون با بررسی ۲۰ نقطه معرفی شده، مناطق واجد شرایط را برای صدور مجوز و آغاز فاز عملیات اجرایی معرفی کند.

ایسنا

نوشته‌های مشابه