خاموش

لطفا بدون اطلاع خاموش نکنید!

چند روزی است که تهران و برخی استان ها شاهد خاموش های پراکنده و غیر منطبق با جداول خاموشی است؛ موضوعی که مسوولان نیز پاسخ قانع کننده به آن ندادند.

به گزارش ایسنا، گرمای زودرس، نبود نیروگاه های برق آبی، افزایش مصرف و توسعه رمزارزهای غیرمجازی عاملی برای وقوع خاموشی ها و انتشار جداول خاموشی شدند اما سوالی که مطرح می شود این است که چرا خاموشی های تحمیلی حداقل منطبق بر جداولی که مسوولان خودشان ارائه می دهند نیستند؟!

بر اساس اعلام وزارت نیرو تمام شرکت های توزیع استانها موظف به انتشار جداول خاموشی شده اند و آنطور که مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرده تنها یک نوبت خاموشی برای مشترکان اعمال می شود.

شواهد و شنیده های ایسنا حاکی از این است که نه تنها خاموشی ها مطابق برنامه نیست بلکه در برخی نقاط حتی بیش از دو تا سه بار خاموشی اعمال می شود که این موضوع موجب ایجاد مشکلاتی برای مشترکان شده است.

باتوجه به اینکه میزان مصرف برق تمام مناطق به طور کامل در اختیار صنعت برق قرار دارد، حداقل کاری که این صنعت می تواند انجام دهد این است که هیچ خاموشی را بدون اطلاع قبلی اعمال نکند، مصطفی رجبی مشهدی – سخنگوی صنعت برق در این باره به ایسنا می گوید که احتمال دارد این خاموشی ها به دلیل وقوع حادثه باشد.

هرچند که او می گوید که اگر خاموشی ها به دلیل وقوع حادثه نباشد، از قبل اطلاع رسانی می شود و خاموشی ها مطابق جدول پیش خواهد رفت اما به نظر نمی رسد که قطعی های دیشب در مناطق مختلف تهران و کرج به دلیل وقوع حادثه بوده باشد.

به تاکید کارشناسان بی شک کمترین حق مردم در این شرایط اطلاع از زمان وقوع خاموشی هاست و مسولانوزارت نیرو و صنعت برق موظف به اطلاع رسانی دقیق و عذر خواهی از مردم به دلیل خاموشی های بی اطلاع هستند.

نوشته‌های مشابه