ماجرای انتشار دود سیاه از پالایشگاه آبادان چیست؟ - مهرشید نیرو

ماجرای انتشار دود سیاه از پالایشگاه آبادان چیست؟

مدیر روابط عمومی پالایشگاه آبادان در خصوص افزایش طول شعله پالایشگاه آبادان و انتشار دود سیاه در هوا توضیحاتی ارائه کرد.

مصطفی شری زاده در خصوص افزایش طول شعله پالایشگاه آبادان و انتشار دود سیاه در هوا اظهار کرد: این مساله با توجه به راه‌اندازی واحدهای فاز دو پالایشگاه آبادان، مقطعی است.

وی افزود: با توجه به ماهیت راه‌اندازی و استفاده از کاتالیست‌ها ممکن است افزایش دود و طول مشعل پالایشگاه به صورت مقطعی رخ دهد.

مدیر روابط عمومی پالایشگاه آبادان گفت: کارکنان و متخصصان شرکت پالایش نفت آبادان در واحدهای عملیاتی تمام تلاش خود را برای به حداقل رساندن این مهم به کار خواهند بست.

ایسنا

نوشته‌های مشابه