مازوت سوزی نتیجه مصرف بی رویه گاز است

مازوت سوزی نتیجه مصرف بی رویه گاز است

رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق بازرگانی تهران گفت: در شرایط کنونی بهترین حالت این است که تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی اجرا و سقف مشخصی برای مصرف گاز خانگی در نظر گرفته شود.مازوت سوزی نتیجه مصرف بی رویه گاز است

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق بازرگانی استان تهران درباره فواید اجرای طرح تعرفه گذاری پلکانی در کشور گفت: شرایط انرژی در ایران به یک تضاد جدی مواجه است، زیرا از یک سو قیمت انرژی در کشور ما به شدت ارزان است و از و سوی دیگر چون درآمدهای مردم پایین است، دولت ریسک افزایش قیمت انرژی را نمی‌پذیرد.

نجفی منش در ادامه بیان کرد: در شرایط کنونی بهترین حالت این است که تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی اجرا و سقف مشخصی برای مصرف گاز خانگی در نظر گرفته شود و افرادی که مصرف بی رویه دارند، هزینه بیشتری برای مصرف گاز بپردازند و خانوارهایی هم که استفاده خیلی کمی دارند، از پرداخت هزینه اضافی معاف شوند.

این عضو اتاق بازرگانی استان تهران توضیح داد: با اجرای تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی آن گروه از افرادی که توان پرداخت دارند و جز گروه‌های پر درآمد هم هستند بیشتر هزینه می‌پردازد و گروه‌های که توان پرداخت ندارند، طبیعتاً مصرف کمتری هم داشته و از پرداخت هزینه گاز معاف می‌شوند.

نجفی منش توضیح داد: اگر این طرح اجرا شود ما به قیمت و مصرف واقعی گاز خانگی در کشور نزدیک می‌شویم. این اقدام را می‌توان در حوزه بنزین هم اجرایی کرد و افرادی که به عنوان مثال از ۶۰ لیتر استفاده بیشتری دارند هزینه بیشتری باید بپردازند.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق بازرگانی استان تهران در ادامه با تاکید بر اینکه خانوارهایی که استفاده بیشتری از گاز خانگی دارند در زمینه پرداخت هزینه آن هم مشکل زیادی ندارند خاطر نشان کرد: به طور کلی و اصولاً باید قیمت و مصرف گاز و به طور کلی انرژی دارای منطق باشد.

نجفی منش توضیح داد: دولت باید سعی کند از قیمت گذاری دستوری پرهیز کند و اجازه دهد که مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق بازرگانی استان تهران درباره دلیل عدم استفاده بهینه مردم از گاز خانگی توضیح داد: در بروز این مشکل چند مؤلفه از جمله عامل اقتصادی یعنی هزینه کم گازخانگی و عوامل فرهنگی تأثیر گذار است. هر دو موضوع باید حل و فصل شود تا شاهد کاهش مصرف انرژی در کشور باشیم.

نجفی منش خاطر نشان کرد: اطلاع رسانی فرهنگی برای مردم جامعه تا آنها بدانند که از انرژی باید چطور استفاده کنند باید در کشور انجام شود تا مدیریت بهینه مصرف در کشور نهادینه شود.

وی در ادامه بیان کرد: مصرف انرژی کشور ما خیلی بیشتر از سایر کشورها است و ما یکی از پر مصرف ترین کشورها در حوزه مصرف گاز خانگی هستیم.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق بازرگانی استان تهران توضیح داد: ما اولین یا دومین کشور دارنده ذخایر گازی جهان هستیم. اگر مصرف گاز را در داخل منطقی کنیم، امکان صادرات گاز و درآمد بیشتر برای ما وجود دارد.

نجفی منش افزود: یکی از مشکلاتی که با مصرف بی رویه گاز برای صنایع به وجود می‌آید قطع شدن سوخت گاز و روی آوردن به سوخت‌های جایگزین مثل مازوت است. صنایع ما در تابستان با کسری برق و در زمستان با کسری گاز مواجه هستند و به تازگی مشکل کمبود آب هم به آن اضافه شده است.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق بازرگانی استان تهران با تاکید بر اینکه ما برای رسیدن به رشد و توسعه باید به صنایع خود توجه ویژه ای داشته باشیم ادامه داد: در صورتی که برعکس عمل می‌کنیم و با قطع کردن سوخت آنها راندمان تولید را پایین می‌آوریم.

مهر

نوشته‌های مشابه