برق صنعتی

محاسبه تعرفه برق صنعتی

شرکت برق پس از دریافت تعرفه‌های برق صنعتی و شرایط عمومی آن‌ها مشترکین را کتباً از نرخ گزینه‌های مربوطه مطلع می‌نماید. قیمت برق صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، صنایع پالایشگاهی و … براساس تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ از تعرفه ۸۰ تومانی برای هر کیلووات ساعت به ۳۰۰ تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

 

بهای برق برای مشترکین باقدرت بیش از٣٠کیلووات (۵٠ آمپرسه‌فاز)(برق صنعتی) باتوجه به گزینه‌های جدول زیر محاسبه می‌شود.

 

شرکت برق پس از دریافت تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آن‌ها مشترکین را کتباً از نرخ گزینه‌های مربوطه مطلع می‌نماید. مشترکین می‌توانند گزینه مناسب و مورد نظر را انتخاب و به شرکت اعلام نمایند. در صورت عدم اعلام گزینه ازطرف مشترکین، بهای برق مصرفی براساس آخرین گزینه مورد عمل درسال قبل محاسبه خواهد شد. مشترک درصورت ادامه استفاده از گزینه سال قبل می‌تواند در طی سال دو بار گزینه مورد عمل را تغییر دهد. درصورت تغییر گزینه در ابتدای سال، تنها امکان تغییرگزینه در طی سال برای یک بار وجود دارد.

شرایط اختصاصی مربوط به مصارف تولید (صنعت و معدن)

  • بهای برق مصرفی مشترکین در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور ٢٠ درصد افزوده می‌شود.
  • بهای برق مشترکین روی ولتاژ ١٣٢، ۶۶ و ۶٣ با کسر ۶ در صد محاسبه و دریافت می‌گردد.
  • درروز‌های جمعه بهای انرژی ساعات اوج بار درمورد اشتراک‌های دارای وسیله اندازه گیری چند زمانه معادل بهای انرژی ساعات میان باری می‌باشد.

دسته بندی مشترکین مصارف تولید (صنعت و معدن) به شرح زیر می‌باشد:

 

 

بر اساس بند الحاقی ۲ تبصره ۱۵ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ وزارت نیرو مکلف است بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحد‌های پالایشگاهی و پتروشیمی را با احتساب بهای انتقال انرژی برق تا محل تحویل به مصرف‌کننده بر مبنای نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ECA) محاسبه و دریافت نماید.
قیمت برق صنایع مذکور براساس تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ از تعرفه ۸۰ تومانی برای هر کیلووات ساعت به ۳۰۰ تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

برق نیوز

نوشته‌های مشابه