|

مزایای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در منازل

از عمده ترین مزایای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در منازل ، پایدار بودن آنهاست. از این رو هیچ گاه تمام نمی شوند.

نیروگاه های تجدیدپذیر به دلیل نداشتن قطعات متحرک زیاد، عموما به تعمیر و نگهداری کمتری نسبت به ژنراتورهای معمول نیازمندند. سوخت آن ها از طبیعت گرفته می شود و منابع موجود، هزینه های عملیاتی را کاهش می دهند.

به عنوان مهمترین مزیت، انرژی های تجدیدپذیر یا بدون آلایندگی هستند و یا آلودگی بسیار کمی تولید می کنند -آلودگی هایی مانند دی اکسید کربن و یا سایر آلاینده های شیمیایی-. بنابراین حداقل تاثیرات زیست محیطی را دارا می باشند.

پروژه های تجدیدپذیر همواره منافع اقتصادی به همراه دارند.

 

در این ویدئو شما به طور کامل با مزایای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در منازل آشنا می شوید

 

 

 

 

نوشته‌های مشابه