|

نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر ( نیروگاه خورشیدی،بادی،برقابی و …)

نرخ خرید تضمینی برق

در اجرای وظایف قانونی وزارت نیرو در رابطه با تعیین نرخ و ضوابط خرید تضمینی برق از نیروگاههای غیر دولتی تجدید پذیر با هدف حداکثر سازی ضریب تحقق مزایای تولید برق از این منابع موارد زیر جهت اجراء ابلاغ میشود:

بروزرسانی آذر ۱۴۰۲

نوع نیروگاهظرفیت نیروگاهنرخ پایه خرید تضمینی (ریال)
خورشیدی کوچک مقیاس۲۰ کیلووات و کمتر۲۵۰۰۰
خورشیدی کوچک مقیاسبین ۲۰ کیلووات تا یک مگاوات۲۲۰۰۰
بادی ۲۵۰ کیلووات و کمتر۲۲۵۰۰
بادی بین ۲۵۰ کیلووات تا یک مگاوات۱۷۰۰۰
برقابی روی خط انتقال۱۵۰۰۰
برقابی جریانی۱۹۰۰۰
حداکثر دوره مجاز احداث نیروگاه های برقابی : روی خط انتقال ۱۲ ماه و جریانی ۱۸ ماه می‌باشد.

نکات:

  • ظرفیت مجاز برای احداث نیروگاه بر روی انشعاب حداکثر دو برابر ظرفیت انشعاب تا سقف ۲۰۰ کیلووات برای نیروگاههای خورشیدی و ۱ مگاوات برای نیروگاههای بادی با نرخ مندرج در جدول فوق این مصوبه می باشد. مشروط بر اینکه ملاحظات فنی و حفاظتی مربوط به اتصال به شبکه برای این نیروگاهها پیش از عقد قرارداد رعایت گردد.

جهت مشاوره و مهندسی در حوزه انرژی تجدیدپذیر و نیروگاه‌های برقابی با ما تماس بگیرید:
اطلاعات محل نصب خصوصا مقدار جریان آب و اختلاف ارتفاع جهت دریافت مشاوره مورد نیاز می‌باشد.
۰۲۱۶۶۰۷۴۲۶۸
۰۹۳۵۶۷۸۳۸۲۵

دانلود مصوبه وزیر در خصوص ابلاغ نرخ ها

نوشته‌های مشابه